נחשף: מכתב הרב שך על הנח"ל החרדי

מכתב שנחשף בימים אלו חושף טפח מהעימות שהתחולל בשנת תשכ"ב בציבור החרדי סביב יחידת הנח"ל החרדי שקמה באותן שנים.

נתנאל כ"ץ , י"ב באדר תשע"ה

מכתבו של הרב שך
מכתבו של הרב שך
צילום: בית המכירות הפומביות 'קדם', ירושלים

בימים האחרונים נחשף מכתב נדיר של הרב אלעזר מנחם מן שך זצ"ל, ראש ישיבת פונוביז', מחודש אייר תשכ"ב (1962) אודות הנח"ל החרדי.

במכתב, הממוען אל הרב בנימין מנדלזון זצ"ל, רבה של קוממיות, מודיע הרב שך כי החליט שלא להתערב בעניין מיקומו של הנח"ל החרדי, נושא שעורר פולמוס סוער בתוך היהדות החרדית באותה שנה. המכתב מוצג בימים אלה בבית המכירות הפומביות 'קדם' בירושלים, לקראת העמדתו למכירה פומבית בשבוע הבא.

במכתבו, המהווה התייחסות נדירה לנושא, כותב הרב שך אודות הצעה שעלתה באותה העת להעביר את החיילים החרדיים ממושב קוממיות אל כפר הנוער חזון יחזקאל, הנמצא בסמוך למושב, ובכך להיענות לקריאות להעברת הנח"ל החרדי ממקום בו חיים חרדים.

הרב שך מציין, כי "אני לא התרתי ולא אמרתי שום דבר בזה, רק הרב לורינץ אמר לי שבאופן זה... יתוקן הכל. אמרתי לו אני לא יודע, ואם זהו העצה יהיה כך, אבל אני לא יודע, ועל כן אין לסמוך עליי כלל בזה". בהמשך מציע הרב שך לרב מנדלזון למנות שני רבנים שיכריעו בנדון.

תחילתה של הפרשייה בה עוסק המכתב בתחילת שנות השישים עם הקמתו של הנח"ל החרדי על ידי צעירי אגודת ישראל (צא"י) בראשות ח"כ לשעבר שלמה לורינץ, עבור בחורים חרדים המתעתדים לחיי עבודה.

תחילה שוכנו החיילים החרדיים במושב עמיעוז שבדרום, בו התפתחה בשנת תשכ"א (1961) קהילה של חסידי ויז'ניץ, אך עם הזמן, בעקבות לחץ ציבורי, החליט האדמו"ר 'האמרי חיים' מויז'ניץ זצ"ל שלא לאפשר את המשך שיכונם של החיילים ביישוב החרדי החדש. בעקבות זאת, הועברו החיילים למושב החרדי קוממיות.

גם שיכונם של החיילים בקוממיות, מושב חרדי מובהק, עורר התנגדות בקרב גורמים שונים ביהדות החרדית באותה העת. כך, לדוגמה, במכתב שנשלח על ידי חברי בית הדין של 'העדה החרדית' בחודש טבת של תשכ"ב. במכתב, המוצג אף הוא ב'קדם', פונים חברי הבד"צ אל הרב מנדלזון וכותבים כי "מוזר הדבר מאוד שכבוד תורתו הסכים להעבירם למושב שלו ומעורר תימהון גדול". בהמשך כותבים חברי בית הדין כי "הרי זה צעד מסוכן המסכן את הישיבות ופתח להרוצים למצוא אמתלאות לצאת את הישיבות... מחובתנו למחות נגד זה".

מכתבו של הרב שך צילום: בית המכירות הפומביות 'קדם', ירושלים
מכתב בד"צ העדה החרדית צילום: בית המכירות הפומביות 'קדם', ירושלים