היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, הגיש לוועדה לבחינת השעיית ראשי רשויות בקשה להארכה נוספת של השעיית ראש העיר נצרת עילית, שמעון גפסו.

וינשטיין מבקש להאריך את ההשעיה ואת המגבלות שהוטלו על גפסו בהחלטותיה הקודמות של הוועדה, זאת עד למתן גזר הדין בעניינו.

כזכור, גפסו הורשע ב-19 בפברואר בעבירה של לקיחת שוחד. שלב הטיעונים לעונש כבר נפתח אך טרם הסתיים.

בחודש מרץ 2014 הושעה גפסו לראשונה מתפקיד כראש העיר בעקבות כתב האישום שהוגש נגדו, וכן הוטלו מגבלות שונות על כהונתו, ונקבע כי אין מקום לאפשר לו לכהן בתקופת ההשעיה כסגן ראש עיר, כחבר ועדת ביקורת וכחבר דירקטוריון בחברה לפיתוח נצרת עילית בע"מ.

בהמשך הוארכה תקופת השעייתו פעמיים נוספות ואף הוספה מגבלה הנוגעת לכהונתו כחבר בוועדות לתכנון ובנייה.

תקופת ההשעיה הנוכחית של גפסו תסתיים ביום שלישי בשבוע הבא, ולכן הגיש כעת היועמ"ש את הבקשה הנוכחית להארכתה. בבקשה נאמר, כי "מסקירת הוראות חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) נובעת המסקנה המשפטית, כי במקרה בו ראש הרשות הורשע אך טרם נגזר דינו – אין מנוס מפנייה נוספת לוועדה על מנת שתאריך את תקופת ההשעיה עד למתן גזר הדין, אז יוכרע האם יש קלון בעבירה בה הורשע".

"המשך השעייתו מתבקשת מעקרון טוהר המידות ושלטון החוק, כפי שעולה מהנמקתו המפורטת של בג"ץ, וכן מהחלטותיה הקודמות של הוועדה", נאמר עוד בבקשה.