תצהירי מעון רה"מ: מי הוא מני נפתלי?

עדויות קשות נגד מני נפתלי בתצהירי עובדים במעון ראש הממשלה שהוגשו לבית המשפט: אלימות, עלבונות ומאמץ מכוון להרגיז את שרה נתניהו.

שמעון כהן - ערוץ 7 , כ' באדר תשע"ה

מאוים? מני נפתלי
מאוים? מני נפתלי
צילום: פלאש 90

אישיות בעייתית מאוד ואף אלימה. זו התדמית העולה מתצהירים שהגישו אתמול עובדים במעון ראש הממשלה לבית המשפט אודות אב הבית בעבר במעון, מני נפתלי.

עזרא סיידוף, שהיה אחראי על קבלתו של נפתלי לעבודה ועל העסקתו מתאר בתצהיר את השתלשלות האירועים מאז קבלתו של נפתלי לעבודה. סיידוף התכחש לטענותיו של נפתלי שהובטח לו להיות עובד מדינה. לדברי סיידוף הוא עצמו כלל אינו מוסמך להבטיח הבטחות מסוג זה ולטענתו מיד עם קבלת נפתלי לעבודה הבהיר לו שהוא מתקבל לעבודה כעובד משרה תקנית אך כממלא מקום ולא כעובד קבוע.

סיידוף סיפר בתצהירו כי לבקשת נפתלי הוסדר לו רכב שיאפשר לו נסיעה מביתו שבעפולה לירושלים ואף על פי כן גילה שנפתלי עושה שימוש ברכב אחר שאמור היה לשמש את עובדי מעון ראש הממשלה למשימות ארגוניות שונות, ולשאלתו מדוע לא בוצעו משימות מסויימות השיבו לו העובדים לא פעם כי "רכב האיגום של הבית נמצא בשימושו של מני נפתלי. כשבירר את הדבר מול נפתלי עצמו אמר לו נפתלי כי הרכב שניתן לו נמסר לרעייתו, "דבר שהיה אסור מכל וכל", כלשון התצהיר.

באשר לטענותיו של נפתלי אודות התעמרות של שרה נתניהו בעובדים קובע סיידוף כי לו עצמו לא ידוע על התעמרות שכזו ואף לא הגיעה לידיעתו תלונה כלשהי, גם לא מכיוונו של מני נפתלי, על התעמרות שכזו. לדבריו אם היה נפתלי עד להתעמרות כלשהי היה עליו ליידע את סיידוף "ואם לא עשה כן הרי שהפר את חובתו ומנע מהמשרד לטפל בבעיות להן הוא טוען".

פרט העולה מתצהירו של סיידוף כמו גם מתצהיריהם של עובדים אחרים הוא רישום שעות נוספות רבות ובלתי נצרכות כחלק מלוח העבודה של מני נפתלי. "הוא זה שבחר לשבץ את עצמו במקרים רבים ולעבוד שעות רבות. התובע החליט על דעת עצמו, למרות שחזרתי ובקשתי להקפיד על שעות העבודה וימי המנוחה, להיות נוכח במעון ראש הממשלה שעות רבות. במקרים רבים התובע שהה בבית ראש הממשלה מעבר לנדרש, על דעתו", כותב סיידוף ומציג טבלת דיווחי שעות הנוכחות של מני נפתלי בימי נסיעות של ראש הממשלה ורעייתו לחו"ל, ימים בהם לא היה לדבריו צורך בנוכחותו של נפתלי.

בהמשך הדברים ציין סיידוף כי ידוע לו על מספר עובדים שחשו צורך לעזוב את עבודתם במעון ראש הממשלה בשל יחסיהם העכורים עם מני נפתלי, "התובע נהג כלפיהם בזלזול בשחצנות וגרם להם לעזוב את הבית", הוא כותב.

בתצהירו לבית המשפט מציג עובד מעון ראש הממשלה אמנון זכאי שורת נתונים אודות יחסיו עם נפתלי. "לאחר שחזרתי לעבוד בבית ראש הממשלה עבדתי עם התובע במשך תקופה של כ – 8 חודשים. במהלך התקופה בה עבדתי עם מני נפתלי למדתי כי מדובר באדם אלים, גס רוח אשר התנכל לעובדים זלזל בהם ואף זלזל בגב' נתניהו מאחורי גבה".

עוד כותב זכאי בתצהירו כי "בין התובע (נפתלי) לבין יתר העובדים במעון ראש הממשלה היו מריבות רבות. התובע נהג לריב איתי ועם יתר העובדים, להפריע לנו במהלך העבודה ולזלזל בנו לעיתים תכופות. כך למשל היה התובע מלכלך את המטבח במתכוון כדי להכשיל את הגב' עפרה שמעון וכדי לגרום לסכסוך בינה ובין הגב' נתניהו. כמו כן נהג התובע, לדחוף עובדים וכן להרטיב את עובדי המעון בשעה שהיה משקה את הגינה. בנוסף, התובע נהג לאיים על העובדים בבית ראש הממשלה שהוא מצלם ומקליט אותם".

מוסיף זכאי ומספר כי זכור לו "כי במספר הזדמנויות שונות העובדת גב' עפרה שמעון שעבדה בבית פרצה בבכי בגלל התובע ועזבה את הבית ואני נאלצתי לצאת ולהחזיר אותה. התובע ניסה להתנכל לגב' עפרה שמעון בכל דרך, איים עליה בפיטורין וניסה להכשיל אותה בכל דרך. זכור לי כי באחת ההזדמנויות לאחר שעפרה הכינה ארוחת ערב למשפחת נתניהו, זרק מני נפתלי את הארוחה לפח האשפה. כאשר בני הזוג נתניהו בקשו לאכול טען שעפרה לא הכינה ארוחת ערב והזמין ארוחת ערב מבחוץ. למחרת, כאשר עפרה שאלה אותו מדוע זרק את האוכל השיב "יש לנו הסכם מסגרת ותקציב גדול ואני יכול להזמין מה שאני רוצה" ".

בהמשך תצהירו הציג זכאי נתונים הדוחים את הטענות שהועלו על ידי מני נפתלי אודות תנאי העסקתו ודרישה שיעבור להתגורר במודיעין, דרישה שלכאורה הגיעה מכיוונה של שרה נתניהו. "בסמוך לאחר תחילת העבודה סיפר לי התובע שהוא החליט לעבור לגור במודיעין ושהוא סדר לאשתו עבודה בשדה התעופה. מעולם התובע לא טען בפני שהגב' נתניהו או גורם אחר במשרד דרש ממנו להעתיק את מקום מגוריו מעפולה למודיעין".

עוד נכתב בתצהיר: "ידוע לי כי התובע קיבל רכב מהמשרד. זכור לי כי במקרים רבים התובע לא הגיע למשרד עם הרכב שקיבל אלא הגיע למעון ראש הממשלה עם האופנוע של המעון והשאיר את הרכב לאשתו".

זכאי ממשיך ומספר כי "במספר רב של פעמים יצא התובע באמצע יום העבודה לזמן ממושך ללא כל סיבה נראית לעין כאשר בחלק מהמקרים היה יוצא עם הרכב של מעון ראש הממשלה".

באשר לו עצמו הוא כותב כי "במשך כל תקופת עבודתי בבית ראש הממשלה זכיתי ליחס הוגן ומכובד ולא קיבלתי יחס מזלזל או משפיל מצד אשת ראש הממשלה". על יחסה של שרה נתניהו לעובדים הצהיר כי "בתקופה שבה עבדתי במעון ראש הממשלה לא ראיתי שאשת ראש הממשלה משפילה את התובע או מתנהגת כלפיו בצורה שאינה הולמת. להיפך, התובע הוא זה אשר ניסה, לעיתים תכופות, להרגיז את הגב' נתניהו ולהכעיס אותה".

"באשר לטענה שאשת ראש הממשלה דרשה שהעובדים יקראו לה "הגברת" אבקש לציין כי בכל התקופה בה עבדתי במעון ראש הממשלה לא ידוע לי על כל דרישה מצד אשת ראש הממשלה לקרוא לה "הגברת".

תצהיר נוסף הוא של אחראי המשכורות במעון ראש הממשלה, יניב סויסה, שסיפר כי בניגוד לטענותיו של נפתלי הוא קיבל את כל שכרו ואף מעבר לכך. עדות לטענתו מציג סויסה בתצהירו פירוט שעות עבודתו של נפתלי בתקופות השונות.

עובדת מעון ראש הממשלה, עפרה שמעון, סיפרה על עבודתה עם שרה נתניהו וקבעה כי "בכל תקופת עבודתי במעון ראש הממשלה נהגה בי הגב' נתניהו בכבוד, לא זלזלה בי, לא פגעה בי ובוודאי שלא התעמרה בי. כמו כן לא ידוע לי על עובדים "פגועים נפשית ופיזית וממורמרים המסרבים לעבוד במחיצת אשת ראש הממשלה" ".

על עבודתה מול מני נפתלי סיפרה כי "לאורך כל תקופת עבודתי במעון ראש הממשלה התובע פגע בי, זלזל בי, התנכל לי והפריע לעבודתי. ביני לבין התובע היו מריבות רבות ולא פעם בכיתי בגללו ובגלל היחס שלו כלפי. במספר הזדמנויות שונות, לאחר שהכנתי את ארוחת ערב לבני הזוג נתניהו, נודע לי שהתובע זרק את האוכל שהכנתי לפח וטען בפני בני הזוג נתניהו שלא הכנתי ארוחת ערב והציע להם להזמין אוכל מבחוץ".

לדבריה "התובע נהג גם כלפי עובדים נוספים במעון בזלזול ובגסות. הוא דחף עובדים, היכה אותם באגרופים וזרק חפצים בבית".

באשר ליחסו של מני נפתלי לשרה נתניהו כתבה בתצהירה כי "התובע נהג בזלזול גם כלפי הגב' נתניהו ונהג להרגיז ולהכעיס אותה בכוונה. התובע בכוונה עיכב את ביצוע המטלות שהגב' נתניהו הטילה עליו ולעיתים אף לא ביצע את המטלות והכל כדי להרגיז את הגב' נתניהו. כך גם לא ענה לקריאות של בני הזוג נתניהו באינטרקום".

עוד סיפרה כי "במספר הזדמנויות אמר התובע לעובדים "בואו תראו איך אני מטריף את הגב' נתניהו". כמו כן במספר הזדמנויות שפך מים בפרוזדור כאשר ידע שהגב' נתניהו צריכה לעבור והיה אומר לעובדים "אני מת שתחליק". כמו כן לכלך מספר פעמים את המטבח או הניח קרטונים במקום שבו הייתה אמורה לעבור הגב' נתניהו".

גם מתצהירה של שמעון עולה כי מני נפתלי שיבץ את עצמו לשעות נוספות גם כשלא היה בכך צורך של ממש, לעיתים תוך פגיעה בשיבוצי השעות שלה עצמה. "התובע פגע בי בשיבוץ העבודה והעדיף את העובדים שהיו מקורבים אליו. התובע מנע ממני לבצע שעות נוספות רבות וכן הפחית את שעות העבודה שלי בשבתות ובחגים בהם התמורה גבוהה יותר. לעומת זאת, התובע דאג לשבץ יותר את עצמו וכן את המקורבים אליו, כמו גיא אליהו ואתי חיים, ואפשר להם לבצע שעות נוספות רבות וכן לעבוד שעות רבות יותר בשבתות ובחגים. כאב בית התובע היה אמור לחתום על דו"חות הנוכחות של העובדים. בעוד שהתובע סירב לאשר ולרשום לי את כל השעות הנוספות שעבדתי ואף מחק לי שעות מדוח הנוכחות, הרי שלמקורבים אליו הוסיף ואישר שעות נוספות רבות שבהן כלל לא עבדו".

עוד כתבה בתצהירה כי נפתלי "נכח במעון ראש הממשלה שעות רבות למרות שלא הייתה עבודה ולא הייתה כל הצדקה לכך. זכור לי כי בוקר אחד כאשר הגעתי למעון ראש הממשלה ראיתי את התובע מתעורר ולשאלתי השיב שנשאר לישון בבית".

לתצהירים אלו התווספו תצהירי נוכחות, תנאי עבודה והעסקה של עובדים נוספים הדוחים מכל וכל את סדרת האשמותיו של מני נפתלי.

יצוין כי בית המשפט החליט כי שרה נתניהו לא תוזמן לעדות בתיק זה. בפרקליטות מחוז ירושלים צוין כי המסקנה לפיה אין צורך בעדותה של שרה נתניהו מתחזקת לנוכח התצהירים שהוגשו אתמול לבית המשפט, תצהירים ש"יש בהם כדי לתת מענה לכל טענות התובע ולכל הנטען בתצהירים שהוגשו מטעמו".

"בנסיבות אלו חוזרים הנתבעים על עמדתם כי אין כל צורך בעדותה של הגב' נתניהו. יחד עם זאת, לנוכח בקשת התובע לזמן את הגב' נתניהו למתן עדות, הרי שאם בית הדין הנכבד יסבור גם כיום, ולמרות הגשת התצהירים המצורפים, כי יש צורך בעדותה, כפי שקבע בהחלטתו מיום 23.12.14, הרי שמבחינת הנתבעים אין כל מניעה שהגב' נתניהו תתייצב למתן עדות במועד ההוכחות והנתבעים אינם רואים צורך בהגשת תצהיר של הגב' נתניהו מטעמם", נכתב בהודעת הפרקליטות.