ש"ס
ש"סצילום ארכיון: פלאש 90

חיזוק לש"ס: המקובל הרב דוד בצרי שבדרך כלל אינו מתערב בפוליטיקה, שיגר מכתב תמיכה במפלגת ש"ס.

במכתבו סביר הרב בצרי, כי ש"ס, בהנהגת הרב עובדיה יוסף זצ"ל, הצילה בשנים עברו את בני עדות המזרח מ'חילון המוני'  "בייחוד בקרב בני עדות המזרח שעמדו בסכנת כליה רוחנית".  

"ועל כן עצור במילין לא אוכל, כי איככה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי ואיככה אוכל וראיתי באבדן מולדתי, כיצד אוכל להחריש אל מול החשש הנורא כי כל עמלו של מרן מונח על כף המאזניים, אשר למעלה משנות דור מסר נפשו רוחו ונשמתו, להקים עולה של תורה בארץ ישראל, להוציא יקר מזולל ולהשיב רבים לכור מחצבתם", כתב הרב בצרי.

"ובייחוד בקרב בני עדות המזרח אשר הגיעו מארצות ערב ונפלו ברשתם של משכיחי א-ל ועמדו בסכנת כליה רוחנית רח"ל, והוא בהנהגתו הכבירה ובמתק שפתיו אשר חננו ה', יחד עם נציגי תנועת ש"ס הקדושה הצליח למצוא מסילות לליבם ולהשיבם אל מסורת אבותם, והקים להם מוסדות תורה ויראה מדן ועד אילת, עד שנעשו עדרים עדרים של בני תורה, צורבא מרבנן, יושבי על מדין, אשרי העם שככה לו", הוסיף הרב בצרי.

הרב בצרי הסביר במכתבו מכי מדובר בחריגה ממנהגו, "על כן, אמרתי אל ליבי, לחרוג הפעם ממנהגי ולעשות המעט שאוכל למען כבודו של מרן, ולקרא לכל יהודי אשר לב קדוש לו, להירתם במערכה זו, ולהצביע ולפעול ככל יכולתו למען תנועת ש"ס הק' אשר יסודה בהררי קודש וכל כוונתה אך ורק לשם שמים, וגם אשר מונהגת ע"י אבירי התורה מועצת החכמים, אשר לא זזה ידם מידי מרן זיע"א והמה הממשיכים את דרכו בסיעתא דשמיא".