הועדה להשעיית ראשי רשויות קיבלה את בקשת פרקליטות המדינה והורתה על הארכת תקופת השעייתו של ראש העיר נצרת עילית, שמעון גפסו.

תקופת השעייתו של גפסו אמורה היתה להסתיים ביום הבחירות, ולקראת מועד זה ביקשה הפרקליטות להאריך את השעייתו של גפסו, לאחר שזה כבר הורשע בדין, וזאת עד למתן גזר הדין בו תוכרע גם סוגיית הקלון.

גפסו הודיע לועדה, כי הוא איננו מתנגד להודעת ההשעיה, אך זאת בתנאי שהפרקליטות לא תפרסם הודעה על הארכת השעייתו.

הועדה החליטה כי שיקולי דוברות אינם מעניינה, ועל כן ביקשה מגפסו להגיש את תגובתו לבקשה ללא התניות. גפסו בחר שלא להגיב, ועל כן קיבלה הועדה את בקשת הפרקליטות.

כזכור, גפסו הורשע ב-19 בפברואר בעבירה של לקיחת שוחד. שלב הטיעונים לעונש במשפטו כבר נפתח אך טרם הסתיים.

בחודש מרץ 2014 הושעה גפסו לראשונה מתפקיד כראש העיר בעקבות כתב האישום שהוגש נגדו, וכן הוטלו מגבלות שונות על כהונתו, ונקבע כי אין מקום לאפשר לו לכהן בתקופת ההשעיה כסגן ראש עיר, כחבר ועדת ביקורת וכחבר דירקטוריון בחברה לפיתוח נצרת עילית בע"מ.

בהמשך הוארכה תקופת השעייתו פעמיים נוספות ואף הוספה מגבלה הנוגעת לכהונתו כחבר בוועדות לתכנון ובנייה.