מיסיון. ארכיון
מיסיון. ארכיון"יד לאחים"

לאור תוצאות הבחירות והמשקל שקיבלו המפלגות הדתיות, קראו השבוע בארגון יד לאחים לסיעות הדתיות לנצל את המומנטום ולעשות הכול על מנת להעביר בהקדם את חוק המיסיון שיציב סכר בפני הפעילות המיסיונרית.

חוק המיסיון במתכונתו הנוכחית אוסר פעילות מיסיונרית בקרב קטינים או פעילות מיסיונרית שכרוכה בה טובת הנאה. מעבר לעובדה שגם חוק זה אינו נאכף כל צורכו, ביד לאחים, כארגון הניצב כל השנים בחזית המאבק מהמיסיון והכתות, דורשים זה שנים את תיקונו של החוק באופן שיאסור לחלוטין כל פעילות מיסיונרית מכל סוג.

במכתב ששיגרה השבוע הנהלת יד לאחים אל כל אחד מחברי הכנסת הדתיים נאמר, בין היתר, כי "בימים אלו נכנסות המפלגות למו"מ קואליציוני. שבים אנו ומדגישים את הנחיצות העליונה בהכנסת דרישה חד משמעית לחקיקת חוק נגד הפעילות המיסיונרית בארץ".

הפנייה של יד לאחים מבהירה בתמצית את הקרקע שעליה צומחת פעילות המיסיון כשורש פורה ראש ולענה: "לחץ כלכלי כבד בו מצויות משפחות רבות יוצר כר נרחב לפעילות מיסיונרית ביניהן. מאידך, ריקנות וחוסר תוכן יהודי גורר צעירים רבים להשתתף בכנסים מיסיונריים, אשר אחריתם – הטבלה לנצרות רח"ל".

בממשלת נתניהו השנייה, הונחה על שולחן ועדת השרים לענייני חקיקה הצעת חוק, כפי שנוסחה בידי יד לאחים, שנועדה לבלום את פעילות המיסיון בארץ. בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר כי הצעד ננקט לנוכח ההסלמה התלולה בפעילות המיסיונרית בארץ, בעוד אלפי מיסיונרים עוסקים בהעברת יהודים על דתם במסווה, בעורמה ובזדון לב.

הצעת החוק שגובשה בידי משפטנים בכירים, זכתה לעידודו של שר המשפטים דאז, פרופ' יעקב נאמן, אשר אף המריץ אישית את יו"ר ומייסד יד לאחים, הרב שלום דב ליפשיץ זצ"ל, לפעול להגשת החוק. ואולם החוק סוכל ככל הנראה בהוראה מגבוה. הצעד לווה בתכתובת ענפה בין הרב ליפשיץ לבין לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו.

הרב ליפשיץ אשר מחה בתקף על בלימת החוק צירף אז למכתבו שורה של נתונים קשים ומסמרי שיער אודות התפשטות המיסיון בישראל, תוך ציטוט אסמכתאות מדויקות המאששות נתונים אלו ובראשן ההתפארות המיסיונרית המתנוססת בראש פרסומיהם הפנימיים לפיה: "ב-19 השנים האחרונות התנצרו יהודים יותר מאשר ב-19 מאות השנים שקדמו להן".

עתה, עם היווצרות הקונסטלציה הפוליטית המעניקה בידי כל המפלגות הדתיות כוח בלתי מבוטל, מובעת ביד לאחים תקווה כי ניתן יהיה לחולל מפנה ולבטל את המצב האנומלי שבו בארץ ישראל יכולים המיסיונרים לעשות ככל העולה על רוחם.