הטרגדיה בברוקלין: הרבנים במכתבי תנחומים

הרב חיים קנייבסקי קרא להתחזק בענייני צניעות, להישמר מפני אינטרנט לא מסונן ולקבל שבת מוקדם מהרגיל.

חיים לב - ערוץ 7 , ח' בניסן תשע"ה

Sassoon family children laid to rest in Jerusalem
Sassoon family children laid to rest in Jerusalem
Yonatan Sindel/Flash 90

הטרגדיה שפקדה את משפחת ששון בפלטבוש, ברוקלין, לא הותירה עין יבשה אחת. שני המנהיגים הבולטים בציבור הליטאי שיגרו מכתבי תנחומים לאב השכול, גבריאל ששון, וקראו להתחזק ביראת שמיים ובקיום מצוות.

"שמעתי על האסון שקרה לכם בשבוע האחרון, היות שחז"ל גילו לנו שאדם צריך לראות ולהבין שבוודאי הכל יהיה לטובה ומי יודע דרכי ה' יברך, בוודאי מכאן והלאה אך טוב וחסד ימצא באהליכם והנני בזה לנחמכם כמו שהורונו חז"ל ונקווה כי ה' הטוב לא יוסף לדאבה עוד וינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים", כתב הרב שטיינמן.

הרב חיים קנייבסקי קרא במכתבו להתחזק בענייני צניעות, להישמר מפני אינטרנט לא מסונן ולקבל שבת מוקדם מהרגיל.   

"נזדעזענו לשמוע על האסון הנורא אשר כל שומעיו תצלנה אוזניו על הנשמות היקרות והזכות שנחטפו במיתה כל-כך משונה. ודאי הוא בעוון הדור וחשיב את לאיתפושי אדרך וה' יתברך ישלח רפואה שלימה במהרה", כתב הרב קנייבסקי.

"...כל הקרובים אל החלל שרוצים לעשות עילוי נשמה צריכים להתחזק לשמור על צניעות וקדושה ולסלק את כל המכשירים הטמאים המטמאים את נפשות האדם ולקבל שבת כמה רגעים לפני הזמן ובוודאי יהיה בזה עילוי נשמה לנשמות הנקיות וה' יתברך יאמר למלאך הרף ונראה בקרוב בנחמת ציון וירושלים ובניסן עתידין להיגאל".