'איש הלכה נטו, ללא הבחנה מגזרית'

הרב רוזן, ראש מכון 'צומת', מספר על תרומתו הייחודית ההלכתית והאמיצה של הרב וואזנר זצ"ל לקידום פתרונות הלכתיים טכנולוגיים.

ערוץ 7 , ט"ז בניסן תשע"ה

'איש הלכה נטו, ללא הבחנה מגזרית'-ערוץ 7
העמדה ובה איזכור היתרו של הרב זצ"ל
צילום: מכון צומת

הרב ישראל רוזן, ראש מכון 'צומת', מספר על זיקתו של הרב שמואל הלוי וואזנר זצ"ל שהסתלק לבית עולמו בערב חג הפסח, לנושאי הלכה וטכנולוגיה עכשוויים, כאיש הלכה נטו, ללא אבחנה בין שואל לשואל ולאיזו 'חוג' היה קשור.

הרב רוזן מציין כי במרכז המבקרים של מכון 'צומת' הרב וואזנר מונצח בעמדת הדגמה מוחשית לפסק 'דרמטי' בו הרב מתיר לחלוף תחת חיישן המדליק תאורה "בתנאי שהאדם לא זקוק לאור". חדי עין יבחינו באיור המעוצב לפיו "אסור לאדם להתקין חיישנים כאלו בביתו או בחצרו" אלא רק כעובר אורח. "הפסק החדשני, שנימוקיו מופיעים ב'תחומין' כרך כ"ג, הוא נר לרגלי כל רבני העולם הנזקקים לשאלה שכיחה זו", אומר הרב רוזן.

בכרכי 'תחומין' מופיעות גם תשובותיו לשאלות הרב רוזן מטעם מכון 'צומת' (שפורסמו גם בספריו 'שבט הלוי) בהן נטה להתיר טיהור מי מקוה באמצעות משאבה טבולה ("אבל היות שהדבר חדש עוד אתבונן בזה"; תחומין כב). בתשובה אחרת הסכים להצעות מכון 'צומת' למחלקת דת וכשרות בקופ"ח 'כללית' בקשר לדרך פינוי נפלים מחדרי לידה, למניעת טומאת כהנים (תחומין יט) בעת ביקוריהם במחלקת יולדות.

תשובה מפורסמת ומפורטת של הרב וואזנר קשורה למעמד ההלכתי של בדיקות רקמות באמצעות  DNA לצורך קביעת אבהות, ממזרות והיתר עגונות (פורסמה בתחומין כא). התשובה מבחינה בין ענייני אישות לבין דיני ירושה, קבורה ואבלות, מתוך הנחת יסוד לפיה ההלכה איננה מקבלת את מימצאי המדע והטכנולוגיה באופן עיור וגורף, לטוב ולרע. גם תשובה זו הפכה נר לרגלי דיינים בכל העולם הרבני בדורנו.

"במרוצת מאה פלוס שנותיו של הרב נדרש כמעט לכל שאלות החיים, ללא שייר. בענייני הלכה וטכנולוגיה נציין שאלות כמו האם כתיבה אלקטרונית ע"ג צג מחשב או מכונת חישוב נחשבת לכתיבה בשבת מהתורה? מה דין מצלמת בטחון בשבת? האם שימוש במיקרוגל נחשב בישולי נכרים? ועוד כהנה וכהנה", דברי הרב רוזן.