סקר בקנדה: האסלאם מנוגד לתרבות המערב

42 אחוזים מהנשאלים המוסלמים בקנדה הודו, כי בראייתם האסלאם מנוגד לתרבות המערבית הליברלית.

תגיות: קנדה אסלאם
דלית הלוי , כ"ד בניסן תשע"ה

איסלאם בהיערכות
איסלאם בהיערכות
פאש 90

העיתונאי עזרא לבנט הציג ב- Rebel Media את תוצאות סקרי דעת קהל שנערכו בקנדה ב-2013-4 ע"י Leger (פורסמו ב"ונקובר סאן") ומהם עולהכי כ-60 אחוזים מהנשאלים שזיהו עצמם כקתוליםפרוטסטנטים ויהודים סבוריםשהאסלאם אינו עולה בקנה אחד עם התרבות המערבית הליברליתובעמדה דומה החזיקו 46 אחוזים מהנשאלים שלא זיהו עצמם מבחינה דתית ו-42 אחוזים מהנשאלים המוסלמים.

לבנט תקף את התקשורת הקנדית שנמנעה מלפרסם את הממצאים בהדגשה הראויה בגלל "רגישות הנושאוהעריךכי אם הסקרים הללו היו נערכים לאחר פיגועי הטרור בקנדה (אוק' 2014) ועליית דאעש היו תוצאותיהם מובהקות עוד יותר.

קנדה נדרשתטען לבנטלהתמקד באינטגרציה של הקהילה המוסלמיתלנקוט במדיניות שתסנן מהגרים המאמינים בייבוא ערכים של ג'יהאד ויישום ה'שריעה' (החוק האסלאמילקנדה ולתמוך במוסלמים הדוגלים בליברליזם ובהשתלבות בחברה על בסיס של הפרדה בין דת למדינה.