אופניים חשמליים. אילוסטרציה
אופניים חשמליים. אילוסטרציהפלאש 90

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, מקדם חקיקה שתאפשר להעניק לפקחים עירוניים של הרשויות המקומיות, סמכויות אכיפה מיוחדות, כנגד בעלי אופניים חשמליים ורכב דו-גלגלי, הרוכבים בניגוד לחוק.

מנכ"ל משרד התחבורה, עוזי יצחקי מינה צוות מקצועי מיוחד לכתיבת תיקוני החקיקה הנדרשים, לצורך הסמכת פקחים עירוניים, לאכוף בתחומם עבירות תעבורה של אופניים חשמליים וכלי רכב דו-גלגלי.

מינוי הצוות התאפשר בעקבות סיכום בין משרדי התחבורה, המשפטים, בטחון הפנים, משטרת ישראל ומרכז השלטון המקומי.

בצוות שותפים היועצת המשפטית של משרד התחבורה, עו"ד מלי סיטון, המפקח על התעבורה במחוז חיפה והצפון, הראל דמתי, הממונה על מיסוי מוניציפלי במשרד הפנים, עו"ד אורית מלמד, היועץ המשפטי של המשרד לביטחון פנים, עו"ד חיים אמיגה, היועץ המשפטי במשטרת התנועה, עו"ד קלוד גוגנהיים ועו"ד שחר פרלמוטר ממשרד הפנים.

הצוות המקצועי התבקש להגיש למנכ"ל משרד התחבורה את תיקוני החקיקה הנדרשים, עד ל-14 במאי. עם קבלתם, הם יועברו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת ולאחר מכן, לקריאה שנייה ושלישית.

נזכיר, כי משרד התחבורה הסדיר את כל נושא האופניים החשמליים, בתקנות שנכנסו לתוקף בספטמבר 2014. על פי התקנות, ניתן לרכב על אופניים חשמליים, בעלי הספק מירבי עד 250 ואט ומהירות נסיעתם אינה עולה על 25 קמ"ש. כמו כן, המנוע אמור להפסיק את פעולתו כאשר מהירות האופניים עולה על 25 קמ"ש.

עוד נקבע, כי באופניים החשמליים יותקנו אביזרי בטיחות, הכוללים בין השאר צופר או פעמון, פנס קדמי ואחורי ומחזיר אור. על פי התקנות, מגיל 14, ניתן לרכוב על אופניים חשמליים, בשבילי אופניים בלבד ומגיל 16 בכבישים. חל איסור על נסיעת אופניים על המדרכות.

האופניים נדרשים לשאת סימון רשמי של המילים "אופניים עם מנוע עזר" שימוקם במקום מרכזי וגלוי לעין על גבי שלדת הכלי. בסימון המיוחד יצוין שם הדגם, היצרן וכתובתו, ארץ יצור ושם היבואן וכתובתו.