"יותר מכל בלטה ברבנו מידת הצניעות"

הרב אמנון בזק, מרבני ישיבת הר עציון, ספד הבוקר (שני) בדף הפייסבוק שלו למורו ורבו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל שהלך לעולמו.

"מעל הכול בלטה ברבנו מידת הצניעות. כל כמה שאישיותו התורנית הייתה עצומה, לא ניתן לשער עד כמה הוא נהג כבוד בכל אדם ולא נטל שררה לעצמו מעולם", כתב הרב בזק.

הרב בזק הוסיף, כי "מתוך הסיפורים המתרוצצים במוחי ברגעים עצובים אלו אני נזכר כיצד היה מקפיד בימים ההם לפתוח קודם את דלת המכונית לתלמיד שנסע עמו טרמפ לירושלים ורק אחר כך לפתוח את הדלת לעצמו, וכיצד כאשר נסע בעצמו בטרמפ עם זוג נשוי הוא לא היה מוכן לשבת מקדימה אלא הקפיד לתת לבני הזוג לשבת שם".

"לפני כל שיעור כללי שהיה אמור להעביר הוא היה ניגש אלינו ושואל: חשבתי להעביר על הנושא הזה. האם זה בסדר מבחינתך?", ציין הרב בזק.

לדברי הרב בזק, "כנראה משום כך, יותר מכל רגש אחר שחשו תלמידיו כלפיו – הערכה, הערצה, כבוד, יראה – הם חשו תמיד, כולם כאחד – אהבה גדולה ועצומה, לאחד מענקי הרוח והמידות שהיו בעם ישראל בדורות האחרונים".

"רבנו האהוב, כל חייך לא נתת לעצמך מנוחה. כעת, לך בשלום ותנוח בשלום על משכבך, תוך תחושת סיפוק על אהבת התורה, על דרך הלימוד ועל השקפת העולם שהנחלת לתלמידיך ולעם ישראל כולו, ועל הדמות הערכית, המוסרית והצנועה שתעמוד לנגד עינינו בכל עת ובכל שעה", חתם הרב בזק.