שי אהרונוביץ
שי אהרונוביץ צילום: יח"צ

רבים מבין המבקשים לרכוש דירת מגורים להשקעה ביקשו לדחות את רכישת הדירה לתחילת שנת 2015, זאת מתוך ציפייה כי שיעורי מס הרכישה על דירת מגורים להשקעה תרד.

להזכירכם, מאז שנת 2011 וכחלק מהניסיון לדכא את הביקוש לדירות השקעה נקבעה הוראת שעה אשר הטילה מס רכישה בשיעורים גבוהים יותר על מי שרוכש דירה נוספת לעומת מי שרוכש "דירה יחידה", אולם היא היתה אמורה לחלוף בסוף השנה.

שיעורי המס שהוטלו על רוכשי "דירה נוספת" בשנת 2014 היו: 

- על חלק השווי שעד 1,123,910 שקל: 5%
- על חלק השווי שבין 1,123,910 ל- 3,371,710 שקל: 6%
- על חלק השווי שבין 3,371,710 שקל ל- 4,642,750 שקל: 7%
- על חלק השווי שבין 4,642,750 שקל ל-15,475,835 שקל: 8%
- על חלק השווי שמעל 15,475,835 שקל: 10%

אלא שביום 31.12.14 הייתה אמורה הוראת השעה להסתיים. על פי החוק, ביום 1.1.15 אמורות היו מדרגות מס הרכישה לרדת לשיעורים להלן:

- על חלק השווי שעד 1,089,435 שקל: 3.5%
- על חלק השווי שבין 1,089,435 ל- 4,642,750 שקל: 5%
- על חלק השווי שבין 4,642,750 שקל ל-15,475,835 שקל: 8%
- על חלק השווי שמעל 15,475,835 שקל: 10%

כלומר, מי שתכנן לקנות דירה להשקעה אמור היה לשלם מס נמוך יותר עד לשווי של 4.64 מיליון שקל.

אלא שמספר ימים לפני תום שנת 2014 קבע משרד המשפטים כי בהתאם לסעיף 38 לחוק יסוד הכנסת ימשיכו המדרגות הגבוהות לחול, זאת עד סוף חודש יוני ( 30.6.15). סעיף 38 קובע, כי "כל חיקוק שתקפו היה פוקע תוך שני החדשים האחרונים לתקופת כהונתה של הכנסת היוצאת, או תוך ארבעה חדשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, או תוך שלושת החדשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת - יעמוד בתקפו עד תום שלושת החדשים האמורים".

לאור זאת, רוכשי דירה להשקעה בחודשים הקרובים יאלצו לשלם מס רכישה לפי השיעורים הגבוהים האמורים לעיל.

הכותב מנהל אגף שומת מקרקעין, רשות המסים

פורסם ב"נופים" ב23/01/2015