בדרך אל הגאולה

הרבנית טאו ז"ל הפנימה לעצמה ובהמשך השרישה בתלמידותיה את המחויבות האמונית של הדור שבו מתממשות נבואות הנביאים.

תגיות: בשבע 640
הרב יואל קטן , ג' באייר תשע"ה

בדרך אל הגאולה             -ערוץ 7
הרב יואל קטן
אתר ישיבה

כאיש אשר אמו תנחמנו.

נצח ישראל למהר"ל, על פי שיעוריה של הרבנית חנה טאו ע"ה.

ירושלים, חוסן ישועות, תשע"ה. 133 עמ'

 (5515573‑050)

הרבנית חנה טאו ז"ל הייתה ילדה ניצולת שואה שזכתה לחוות את הקמת המדינה ואת ראשית צמיחת גאולתנו, ולהפנים לעצמה ובהמשך להשריש בתלמידותיה את המחויבות האמונית של הדור שבו מתממשות נבואות הנביאים.

בעיקר היו חביבים עליה הלימוד וההוראה בספרי המהר"ל, ובתוכם בעיקר בספר נצח ישראל. מתוך הקלטות של כ‑120 שיעורים נערכו ביאוריה על פי תורת מרן הרב קוק זצ"ל ובנו הרצי"ה זצ"ל על ראשיתו של ספר זה, וכרכים נוספים אמורים לצאת לאור בעז"ה בעתיד.

דמות מרכזית בחלק זה של הספר היא רחל אמנו. וכך לימדה הרבנית: "רחל אמנו, אומר המהר"ל, היא המושג 'רחל', היא עיקר הבית, היא העיקר שבאומה. 'קול ברמה נשמע' הוא קול נשמת האומה, קול נהי געגועי עם לאלוקיו. דברי הנביא 'רחל מבכה על בניה' – כנגד נשמת כנסת ישראל נאמרו: היא המבכה על בניה, היא הממאנת להינחם. מה גנוז בה בכנסת ישראל? 'עצמות החפץ של היות טוב לכל בלא שום הגבלה בעולם כלל, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל'".

*****

על סף הגאולה.

ביאור והרחבה ממקורות חז"ל ומדברי רבותינו על הגאולה שבפתח.

ראובן יוסף האס.

בית אל, תשע"ה. 291 עמ'

 (9972468‑02)

י"א פרקים על ענייני הגאולה המתרחשת ממש עתה מול עינינו ומתחת לרגלינו מאת הרב האס, איש בית אל, מרביץ תורה בכתב ובעל פה, מלומדי הכולל בשכונת שמעון הצדיק בירושלים.

המחבר מדגיש שעם ישראל כבר עבר דרך ארוכה מאוד, ולפניו רק עוד דרך קצרה-יחסית עד הגאולה השלמה. הרב האס מציג לפנינו את קטנותן של תופעות שונות, פרטיות וציבוריות, המטרידות את מנוחתנו, מול המהלך הענק שמוביל ריבונו של עולם ממש לעינינו. הוא עוסק בסימני הגאולה, ביחס אל השלטון היהודי הקיים היום הרחוק מלהיות אידיאלי, ובתיאור הנהגת ישראל כאשר ישובו שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה. הוא דן במשיח בן דוד ובמשיח בן יוסף ובמלחמת גוג ומגוג על פי המדרשים וגדולי ישראל לדורותיהם ומקורות בנגלה ובנסתר. דברים מעוררי מחשבה ורגש.

*****

סבא אבשלום ויום העצמאות.

חיים שרייבר.

איורים: נעמה להב.

ישראל, תשע"ד. 45 עמ'

 (8903539‑052)

הבן אליחי שחזר מהגן ובפיו תלונתה של הגננת שאין ספרי ילדים שמספרים על יום העצמאות, גרם לאב חיים להירתם למשימה.

בספר מגיע סבא אבשלום, שלחם בעצמו במלחמת העצמאות, אל הגן של נכדו וחבריו, אך לא מתחיל בסיפוריו האישיים, אלא בהבטחה שקיבל אברהם אבינו שהארץ תהיה שלו ושל זרעו. משם הוא עובר לכיבוש הארץ אחר יציאת מצרים ולבית ראשון ולגלות ולשיבת ציון ולחורבן השני ולגלות ולגירוש ספרד, ואחר כך לראשית קיבוץ הגלויות בדורנו ולמנדט הבריטי ולמעפילים ולהקמת המדינה ולמלחמת השחרור – כל זה כבר סיפורים מגוף ראשון של סבא אבשלום.

הספר נגמר בכך שכאשר בבית הכנסת ביום העצמאות "שרו ורקדו ב'הלל' - נזכר יונתן בסיפור של סבא אבשלום, ושמחה גדולה מילאה את לבו".

wso.shaalvim@gmail.com