זיכרון הזוועות הרבה יותר גדול. ברלין
זיכרון הזוועות הרבה יותר גדול. ברליןפלאש 90

כל המוסדות הפלסטיניים הרשמיים, וכל הארגונים הפלסטיניים ללא יוצא מכן הכלל, מביעים באופן עיקבי דבקות במימוש "זכות השיבה", כלומר שיבת הפליטים והעקורים הפלסטינים מהשנים 1948 ו-1967 למקומות מגוריהם המקוריים בשטח מדינת ישראל.

ביום שבת (25 במאי) ננעלה בברלין הועידה השנתית של הפזורה הפלסטינית באירופה, ובסיומה פורסמה הודעת סיכום המדגישה את עקרונות היסוד סביבם מאוחד העם הפלסטיני.

על פי נוסח ההודעה, "זכות השיבה" לאדמה ולבתים ב"פלסטין" תוסיף להיות תקפה לעולמים, לא תחול אליה התיישנות, היא אינה נתונה למו"מ והיא זכות קיבוצית ופרטית שלא ניתן לבטלה.

עוד ציינה הוועידה, כי העם הפלסטיני ימשיך את מאבקו הלגיטימי למימוש "זכות השיבה" ולא יסכים להגיע להסדר כלשהו על חשבון עקרונות היסוד שלו, ובראשון שיבת הפליטים וצאצאיהם.

יש לציין, החוק הפלסטיני אוסר על פלסטיני כלשהו לוותר על "זכות השיבה", והעושה כן נחשב למי שביצע מעשה בגידה.