יהודה וינשטיין
יהודה וינשטייןצילום: יונתן סינדל, פלאש 90

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין הביע היום (רביעי) את מורת רוחו מהכוונה להגביל את כוחו של בית המשפט העליון.

היועץ אמר כי התנגד בעבר ועודנו מתנגד ליוזמות "שעלולות לפגוע בעצמאות בית המשפט העליון ובחוסנו". 

"בית המשפט העליון בישראל הוא מוסד מפואר. הוא זוכה להערכה רבה ברחבי העולם", כתב וינשטיין, "בית משפט עליון עצמאי חיוני לקיומה וחוסנה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. הוא מקדם ערכים ראויים וזכויות אדם והוא אמצעי בלתו אין ביצור לשלטון החוק".

עוד הוסיף היועמ"ש כי בית המשפט העליון תורם לדמותה ותדמיתה של מדינת ישראל בעולם כמדינה מתוקנת ומתקדמת.

"יש לשמור על מוסד זה כאחד מנכסיה החשובים של החברה הישראלית ובכוונת היועץ המשפטי לממשלה לעמוד על המשמר בענין זה".

בעקבות חוות דעתו של וינשטיין אומרים בתנועה למשילות ודמוקרטיה כי "היועץ המשפטי לממשלה אינו רשאי לעמוד על המשמר בפני יוזמות חקיקה של נבחרי הציבור. אם ויינשטיין מעוניין להביע עמדה בנושא הפוליטי ולהתערב במשא ומתן הקואליציוני, הרשות נתונה לו, כמו לכל אזרח אחר, להקים מפלגה ולהתמודד בבחירות על קולו של הבוחר הישראלי".

"על נבחרי הציבור להעמיד את היועץ המשפטי לממשלה במקומו, ובאופן דחוף ובהול, שכן התערבות בוטה זו וחריגתו של היועץ מסמכויותיו, היא הסכנה האמיתית לדמוקרטיה הישראלית".

נזכיר כי אמש פרסמנו לראשונה, כאן בערוץ 7, כי בהסכם הקואליציוני המתגבש בין הליכוד ליהדות התורה מופיע סעיף העשוי לכבול את ידי בג"ץ בכל הנוגע לביטול חוקים שאושרו על ידי הכנסת.

על פי הסעיף, העוסק בסמכות לחקיקת חוקים, מתחייבת הקואליציה לחוקק חוק יסוד לפיו בית המשפט יוכל לפסול חוק רק במידה ו-8 מתוך 15 שופטים הסכימו על כך.

לא זו בלבד. במסגרת הצעת החוק האמורה, יוחלט כי חוק שאושר ברוב של 61 חברי כנסת, בג"ץ לא יוכל לבטלו עד תום אותה קדנציה ושנתיים לאחריה. לאחר שאושרר החוק שוב בקדנציה שלאחריה – בג"ץ לא יוכל לבטלו לעולם. "ואם עשתה כן", לשון הסעיף העוסק בהצעת החוק העתידית, "יהא החוק תקף ללא הגבלת זמן".