החיה את הרעיון. משה כחלון
החיה את הרעיון. משה כחלון פלאש 90

שר האוצר המיועד מר משה כחלון ונגידת בנק ישראל ד"ר קרנית פלוג נפגשו היום בבנק ישראל בירושלים לפגישת עבודה ראשונה.

מבנק ישראל נמסר, כי "השניים שוחחו אודות מגוון נושאים הרלוונטיים לכלכלת ישראל, וביניהם אתגרי המדיניות הפיסקלית, הצורך בהגברת הפריון והפחתת יוקר המחיה, צעדים להגברת התחרות במערכת הפיננסית, ועוד".

השניים סיכמו כי לאחר הקמת הממשלה תוקם ועדה שתבחן דרכים לקידום התחרות באשראי למשקי בית ולעסקים קטנים, ובכלל זה את הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים.

בישיבה סוכם להמשיך ולשמר את הקשר ואת שיתוף הפעולה החיוני להצלחת המדיניות הכלכלית.