המערכת שנוסתה הבוקר על ידי מערכת הביטחון היא מערכת להנעת טילים בליסטיים המשמשת טילים לשיגור לוויינים.

(תיעוד אזרחי של ירי הרקטה)