היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין
היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטייןצילום: יונתן סינדל, פלאש 90

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, הביע את התנגדותו להגבלת כוחו של בג"ץ ובתנועה למשילות ודמוקרטיה אומרים כי וינשטיין נוהג בניגוד להוראות שהוא עצמו קבע.

בתנועה מזכירים כי עוזרו של וינשטיין כתב לפני כשנתיים: "עובדי מדינה אינם רשאים ליטול חלק במשא ומתן קואליציוני, אף כאשר הסיוע המתבקש מהם הוא בתחומים שנמצאים בתחום מומחיותם ומקצועיותם".

שורות אלה נכתבו במענה לפניית התנועה למשילות ודמוקרטיה בעניין איסור שהטיל וינשטיין על ראש המטה ליישום התוכנית להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, האלוף במיל' דורון אלמוג, להיפגש עם סיעת הבית היהודי ולהרצות בפניהם על פעילותו כדי שאלה יוכלו ללמוד את העניין לקראת כניסתם לממשלה ולקואליציה.

"כאשר משווים בין הנחיה זו שיצאה מלשכת היועץ המשפטי לממשלה בתקופת המו"מ הקואליציוני הקודם לבין אמירתו הנוכחית לגבי חקיקה הקשורה ביחסי הכנסת ובג"ץ נראה כי הדברים עומדים בסתירה", אומרים בתנועה למשילות.

בעקבות כך פנתה התנועה במכתב ליועץ המשפטי וינשטיין בדרישה כי יסביר את התנהלותו. במכתב מובא ציטוט נוסף מאותו מכתב מאת לשכת היועמ"ש שם נאמר: "מושכלת יסוד בישראל היא שישנה הפרדה בין המישור הציבורי ממלכתי לבין המישור המפלגתי... ההפרדה הזו נחוצה כדי למנוע חשש לניגוד עניינים או למראית עין של ניגוד עניינים, בין עיסוק ציבורי ממלכתי לבין עיסוק מפלגתי מצידו של הנושא בתפקיד הציבורי, לפוליטיזיציה של השירות הציבורי וכדי להבטיח את אמון הציבור ביושרתו של השירות הציבורי".

אנשי התנועה למשילות כותבים לוינשטיין כי במכתבו נקבע כי מגמת ההפרדה באה לידי ביטוי בחוקים, בפסיקת בית המשפט העליון, בתקשי"ר ובהנחיות היועץ המשפטי לממשלה. ועל כן הם כותבים ליועץ "נבקש לדעת, כיצד התנהלותך בשבועות האחרונים עולה בקנה אחד עם האמירות הנחרצות שבמכתבך".

מנהל התנועה יהודה עמרני והיועץ המשפטי לתנועה עו"ד שמחה רוטמן כותבים לוינשטיין בסיום המכתב, "נבקש לדעת, מיהו לדעתך נושא המשרה המוסמך להעיר ליועץ המשפטי לממשלה כאשר זה פועל בניגוד למגמת ההפרדה שבאה לידי ביטוי בחוק, בפסיקת בית המשפט, בתקשי"ר ובהנחיות היועץ המשפטי לממשלה".