היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, הגיש היום (חמישי) לוועדה לבחינת השעיית ראשי רשויות בקשה לחידוש השעייתו של ראש העיר נצרת עילית, שמעון גפסו, וזאת על יסוד כתב האישום השני שהוגש נגדו במאי אשתקד וכן להטלת המגבלות שהוטלו עליו בהחלטותיה הקודמות של הוועדה.

בתוך כך, הודיע אתמול פרקליט המדינה לבא כוחו של גפסו, כי נדחו טענותיו בשימוע שנערך לו לפנים משורת הדין בתיק זה, המתנהל בבית המשפט המחוזי בחיפה.

בשבוע שעבר, גזר בית המשפט המחוזי בחיפה גזר על גפסו, שישה חודשי עבודות שירות ללא קלון. על סגנו של גפסו, עדי ברקו, נגזרו חמישה חודשי עבודות שירות שירוצו בבית החולים איכילוב שבתל אביב.

כזכור, בחודש מרץ אשתקד הושעה גפסו לראשונה מתפקיד כראש העיר בעקבות כתב האישום הראשון שהוגש נגדו, וכן הוטלו מגבלות שונות על כהונתו, ונקבע כי אין מקום לאפשר לו לכהן בתקופת ההשעיה כסגן ראש עיר, כחבר ועדת ביקורת וכחבר דירקטוריון בחברה לפיתוח נצרת עילית.

בהמשך הוארכה תקופת השעייתו פעמיים נוספות ואף הוספה מגבלה הנוגעת לכהונתו כחבר בוועדות לתכנון ובנייה. גפסו הורשע באחרונה בכתב האישום הראשון בעבירת לקיחת שוחד (התניית שוחד), אך בגזר הדין נקבע כי אף שיש קלון בעבירה בה הורשע, הרי שבנסיבות המקרה לא יוטל עליו קלון. בעניין זה, המדינה שוקלת בכובד ראש הגשת ערעור על גזר הדין שניתן - הן לעניין העונש והן לעניין ההימנעות מהטלת קלון.

נוכח כך שלא הוטל עליו קלון, הרי שאין בהרשעתו כדי למנוע את המשך כהונתו כראש רשות, ועל כן עולה הצורך להכריע בסוגיית השעייתו מכוח כתב האישום השני שהוגש ביום 21.5.14, ומייחס לו עבירות של לקיחת שוחד, התניית שוחד והפרת אמונים, ועוסק בפרשה של הבטחת עבודה לפעילים שעבדו עבורו בבחירות 2008.

ביום 17.6.14 הגיש היועץ המשפטי לממשלה בקשה לוועדת ההשעיה להאריך את השעייתו של גפסו נוכח כל אחד מכתבי האישום שהוגשו נגד המשיב, וקל וחומר בהצטברותם. הוועדה האריכה את ההשעיה, אך החלטתה התבססה רק על הגשת כתב האישום הראשון. עוד נקבע באותה החלטה, כי ככל שגפסו יזוכה או לחלופין ייקבע שאין קלון במעשיו במסגרת כתב האישום הראשון, יהיה ראוי כי הוועדה תשקול את המשך ההשעיה על פי כתב האישום השני. לפיכך, מבקש כעת היועץ המשפטי את חידוש הדיון באותה בקשת השעיה, על יסוד כתב האישום השני.

בתיק זה, דחה בית המשפט המחוזי בחיפה את טענותיו המקדמיות של גפסו, אך המליץ כי לפנים משורת הדין, תיערך פגישה בת שעה בין פרקליט המדינה לבין ב"כ המשיב לצורך שמיעת טענותיו נגד הגשת כתב האישום גם בעל פה (וזאת מעבר לשמיעת טענותיו בכתב שכבר בוצעה לפני הגשת האישום). נוכח המלצת בית המשפט, ולפנים משורת הדין, הסכים פרקליט המדינה לקיים פגישה.

אתמול הודיע פרקליט המדינה לבא כוחו של גפסו כי לאחר ששקל את הטענות שהועלו בפגישה האמורה בלב פתוח ונפש חפצה, ובחן את מכלול החומר הנוגע לעניין, הוא לא מצא לנכון לשנות מהחלטתו שהתקבלה לאחר השימוע שנערך בכתב, וקבע כי יש מקום להמשיך בניהול ההליך הפלילי.

בבקשת ההשעיה נאמר, כי חוק הרשויות המקומיות "מהווה כלי חשוב להתמודדות עם שחיתות שלטונית לכאורית ברשויות המקומיות. הוא נועד, בין היתר, למנוע מצב בו ימשיך בכהונתו מי שהוטל צל כבד על יושרתו האישית עקב הגשתו של כתב אישום המייחס לו לכאורה ניצול לרעה של הכוח השלטוני שהופקד בידו בנאמנות. העבירות המיוחסות לכאורה למשיב הן חמורות ומתגלה מהן לכאורה שחיתות שלטונית הקשורה לתפקידו הציבורי. בכך טמונה סכנה לפגיעה בטוהר המידות ובשלטון החוק. משכך, היועץ המשפטי לממשלה סבור כי החלטה על השעייתו של המשיב היא החלטה מחויבת המציאות שלא ניתן להימנע ממנה".