הסתיים מחזור קורס רתכים ייעודי בחברת החשמל

בקורס השתתפו תלמידים בני העדה האתיופית, דרוזים ובדואים והוא מיישם הלכה למעשה את מדיניות דירקטוריון חברת החשמל להעדפה מתקנת.

רעות הדר , כ"ד באייר תשע"ה

קורס רתכים
קורס רתכים
צילום: דוברות חברת החשמל

בחברת החשמל נערך בשבוע שעבר טקס לסיום קורס רתכים ייעודי בשיתוף ומימון האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם במשרד הכלכלה, שהתקיים באתר תחנת הכוח גזר.

הקורס הכשיר במשך 6 חודשי לימוד אינטנסיביים של הכשרה תיאורטית ומעשית, 25 תלמידים שסיימו את הקורס בהצלחה וקיבלו תעודת רתך לחץ גבוה ק-7 ארגון.

הקורס, היחיד בארץ להכשרת רתכים, התקיים בהדרכת צוות מדריכים מקצועי של בית הספר לריתוך של אגף ביצוע פרויקטים, בליווי מחלקת ההדרכה של חברת החשמל ובפיקוח משרד הכלכלה.    

במסגרת הקורס השתתפו 5 תלמידים בני העדה האתיופית, 2 דרוזים ו - 3 בדואים מרהט והוא מיישם בין היתר, את מדיניות דירקטוריון חברת החשמל להעדפה מתקנת, במסגרתה חברת החשמל מקיימת גיוסים ייעודיים לקהלים שונים. בוגרי הקורס ישתלבו בעבודות אגף ביצוע פרויקטים של חטיבת פרויקטים הנדסיים של חברת החשמל.

מנהל אגף משאבי אנוש בחברת החשמל, עמית אוברקוביץ', אמר כי "חברת החשמל מיישמת ומובילה מדיניות של גיוון תעסוקתי והעדפה מתקנת. הקורס הנוכחי הוא עוד שלב חשוב  בקידום ההכשרה והעסקת אוכלוסיות מיוחדות במגוון תפקידים. חברת החשמל רואה בשילוב אוכלוסיות כחלק מאחריותה ומחובתה האזרחית לחברה הישראלית ותפעל להמשך יישום המדיניות".

סמנכ"ל פרויקטים הנדסיים של חברת החשמל, רון ויס: "אני מברך את העובדים החדשים על כניסתם לתפקיד מאתגר זה. חטיבת פרויקטים הנדסיים קולטת ומעסיקה עובדים מאוכלוסיות מגוונת ומוכיחה פעם אחר פעם כי הגיוון התעסוקתי והשילוב הראוי בין האוכלוסיות השונות מוביל לתרבות ארגונית מקצועית ולהצלחה בפרויקטים".

 בחברת החשמל מסבירים כי קיים מחסור ברתכים במדינת ישראל, ובמיוחד ברתכי לחץ גבוה, מקצוע הנדרש בחברת החשמל, היות וזהו מקצוע ייחודי הקיים במעט חברות במשק ואין נהירה ללמוד אותו. על כן, חברת החשמל בשיתוף עם משרד הכלכלה, מכשירה את בעלי המקצוע בתוכנית לימודים ייחודית, המותאמת לצרכי החברה.