כסף
כסףThinkstock

עשרות נשים וילדיםשתוארו כאלמנות ויתומיםיצאו אתמול (חמישי) להפגנהאשר אורגנה ככל הנראה בידי חמאסמול סניפי הבנק ברצועת עזה במחאה על החלטת בנק פלסטין שלא לקבל העברות כספיות עבורם מתורמים מחוץ לפלסטין.

המפגינים האשימו את בנק פלסטין בסגירת חשבונות הבנק של אגודות ה''צדקה'' הקשורות להעברות הכספים מחו"לוהם נשאו שלטיםבהם נכתב "לא למצור ולקטיעת מקור הפרנסהו"לא נתיר לבנק פלסטין להיות שותף להעצמת הסבל שלנו".

עיתון אל-חיאת מדווחכי מאז תפסה חמאס את השלטון ברצועת עזהמסרבים הבנקים הפלסטיניים והערביים הפועלים ברצועה לפתוח חשבונות בנק עבור אגודות ''צדקה'' השייכות לחמאס או לארגוני טרור אחריםואשר על כןחמאס פתחה שני בנקים שנועדו להקל על הפעילות הבנקאית המקומיתואולם הם מתקשים לבצע העברות כספיות עם בנקים אחרים.

דובר חמאספווזי ברהוםכתב בעמוד הפייסבוק שלו: "בנק פלסטיןעבור מי אתם הטלתם את האיסור הזההאם לא מספיק שהכיבוש הישראלי הרג את האבות ואתם עתה הורגים את הבנים?”.