גיוסים. הבורסה לניירות ערך בת"א
גיוסים. הבורסה לניירות ערך בת"איוני קמפינסקי

בעקבות הסערה שהתחוללה ברחוב החרדי בשבועות האחרונים בה מאות משפחות חרדיות נפלו על פי החשד לפשיטות רגל של משקיעים מפוקפקים, יצאו בימים האחרונים רבני בד"צ 'העדה החרדית' בקריאה לציבור החרדי להשקיע במקומות בטוחים.

"על כל אחד ואחד בציבור החרדי ליטול אחריות על אנשי ביתו ולהיזהר מלהשקיע במקומות מפוקפקים שאיש לא שיערם ובכך להניח את כספו על קרן הצבי", אומרים רבני 'העדה החרדית' ומבהירים כי יש להשקיע אך ורק במקומות בטוחים, בבתי השקעות חוקיים שהוכיחו את עצמם לאורך תקופה ממושכת כיציבים ואיתנים מבחינה כלכלית.

עוד הדגישו בדבריהם, כי יש להקפיד הלוך והקפד על השקעות הנטולות חשש חילולי שבת ואיסורי ריבית. "לצד הכדאיות הכלכלית על כל אחד ואחד להקפיד שכספו יושקע בבתי עסק הנעדרים מחשש חילולי שבת ואיסורי ריבית".

לפני כשש שנים הוקם הועד לפיקוח הלכתי להשקעות ופיננסים של בד"צ 'העדה החרדית' ובחודשים האחרונים יושב צוות מקצועי בבד"צ 'העדה החרדית' ומעניק כשרות לבתי השקעות המנהלים השקעותיהם ללא חשש ריבית.

הפתרון הבסיסי להימנע מאיסור ריבית מתנהל באמצעות הקמת מסלולי השקעה ייעודיים שהוקמו לטובת ציבור בני התורה המבקש לחסוך ולהשקיע אך ללא חשש ופקפוק. הקמת מסלול יעודי התאפשר בשנים האחרונות לאחר הקמת מסלולי השקעה מגוונים בתוך קרנות הפנסיה ושאר מוצרי החסכון מה שלא היה בעבר, מסבירים ב'העדה החרדית'.