מדאיג: 8,000 נפטרים מעישון - בכל שנה

דו''ח משרד הבריאות: כ-700 ישראלים לא מעשנים נפטרים בכל שנה מחשיפה לעישון בסביבתם.

רעות הדר , י"ג בסיון תשע"ה

למרות המחקרים על נזקי הסיגריות עדיין רבים מעשנים
למרות המחקרים על נזקי הסיגריות עדיין רבים מעשנים
Thinkstock

משרד הבריאות פרסם היום (ראשון) את הדו''ח השנתי לרגל היום הבינלאומי למניעת עישון.

על פי הדו''ח שנתוניו מדאיגים בהחלט, שיעור המעשנים בישראל בקרב בני 21 ומעלה, נכון לשנת 2014, עומד על כ-19.8%.

בהשוואה לשנת 2013, על פי "הסקר החברתי 2013" של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעור המעשנים בישראל עמד על 23.1%, ואילו על-פי סקר "ידע, עמדות והתנהגות בריאותית בישראל 2013" שיעור המעשנים בקרב בני 21 שנים ומעלה עמד על 18.7%.

בחלוקה לפי מין, 27.3% מכלל הגברים בישראל מעשנים ו- 12.6% מכלל הנשים בישראל מעשנות. בחלוקה לפי לאום, שיעור העישון הוא 26.3% באוכלוסייה הערבית ו-18.4% באוכלוסייה היהודית.

למעלה ממחצית מהגברים המעשנים דיווחו על צריכה של 20-10 סיגריות ליום, הן ביהודים והן בערבים ואילו בקרב הנשים המעשנות, אחוז הנשים הצורכות פחות מ- 10 סיגריות ליום הינו גבוה (כ- 40%) ודומה בשתי האוכלוסיות.

בהשוואה עולמית, שיעור העישון בקרב גברים בישראל (27.3%) נמוך במעט מהממוצע (28.5%) של מדינות ה-EU (האיחוד האירופי). שיעור העישון בקרב נשים בישראל (12.6%) נמוך ביחס למדינות ה-EU, אצלן עומד השיעור על 17.7%.

מבחינת חשיפה לעישון כפוי, כ- 35% מהמרואיינים הלא-מעשנים דיווחו כי הם חשופים לעישון כפוי: כ- 30% מהיהודים ולמעלה ממחצית מהערבים, כשהמקומות המועדים ביותר לחשיפה לעישון כפוי היו בית המגורים (נשים) ומקום העבודה (גברים).

על פי הערכות מומחים, בישראל העישון אחראי לכ-8,000 מקרי מוות בשנה, כ-700 מהם בקרב לא מעשנים שנחשפו לעישון כפוי.

הערכות העלות הישירה והעקיפה של נזקי העישון למערכת הבריאות הן בסביבות 1.7 מיליארד ש"ח בשנה, עלויות עקיפות נוספות הנגרמות כתוצאה מהפסדי פרודוקטיביות של אובדן כושר עבודה וימי מחלה מוערכים בכ-1.9 מיליארד ש"ח, וערך אובדן חיי האדם (בחישוב ממוצע של כ-10 מיליון ש"ח לכל אדם כפי שמקובל במדינות ה-OECD) מגיע לכ-8 מיליארד ₪ לשנה, ובסך הכל עלויות העישון הישירות והעקיפות למשק הישראלי מוערכות בכ-12.8 מיליארד ש"ח לשנה.

כדאי לזכור שבמקביל לסכום זה, משקי הבית בישראל הוציאו בשנת 2014 מעל ל-8.2 מיליארד ש"ח על רכישת מוצרי טבק ועישון. להמחשת גובה הסכום, ניתן לציין היקפי מכירות של מוצרי צריכה שונים במהלך שנת 2014: שוק החלב (חלב לשתייה, גבינות וכדו') היה 7.5 מיליארד ₪, מכירות הגבינות הצהובות הסתכמו בכמיליארד ₪, שוק החיתולים לתינוקות גלגל כ-600 מיליון ₪ בשנה, שוק דגני הבוקר הסתכם בכ-619 מיליון ₪.

במשקי בית השייכים למעמד סוציואקונומי נמוך מדובר לעיתים על הוצאה העשויה להגיע לכ-25% מכלל ההכנסה החודשית של משק הבית, והדבר גורם בין השאר לפגיעה בביטחון התזונתי ולהגדלת הפערים בבריאות ובחברה בכלל.

בשנת 2014 מספר הפונים לגמילה מעישון בארבעת קופות החולים הגיע ל-26,818. כ- 40% מהם נשארו גמולים מעישון שנה לאחר הסדנה.