תלמידים בבית ספר דתי
תלמידים בבית ספר דתיפלאש 90

שכרם של עובדי הוראה בכל שלבי החינוך בישראל עמד על כ-31,000 דולר בממוצע במונחי שווי כוח הקנייה, לעומת כ-42,500 בממוצע במדינות OECD, פער של כ-37%.

נתון זה עולה מהשוואת שכר המורים בישראל לשכר המורים במדינות OECD שפורסמה היום (שלישי) על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עם זאת יש לציין כי נתונים אלו מתייחסים לשנת 2012. לאור זאת, הנתונים משקפים את המצב לאחר השלמת רפורמת השכר בחינוך היסודי (אופק חדש), אולם אינם לוקחים בחשבון את רפורמת השכר בחינוך העל יסודי (עוז לתמורה).

עוד עולה מהנתונים, כי שכרם של עובדי הוראה בתחילת הקריירה (גילאי 34-25) בישראל עמד בממוצע על כ-20,000 דולר במונחי שווי כוח קניה, לעומת כ-37,000 דולר במדינות OECD, פער של כ-83%.

מבין כלל מדינות OECD, הפער הגדול ביותר בהבדלי השכר בין עובדי הוראה בשיא הקריירה (גילי 65-54) לבין עובדי הוראה בתחילת הקריירה (גילי 34-25) נמצא בישראל - בין 87% בחינוך הקדם-יסודי ל-109% בחטיבות העליונות.

בכלל מדינות OECD הבדלי השכר נעים בממוצע בין 31% בחינוך הקדם-יסודי ל-38% בחטיבות העליונות.