צעדת השומרון
צעדת השומרוןצילום: מאיר ברכיה

 על אף התקופה המורכבת במועצה האזורית שומרון, האיומים המדיניים והאתגרים מחוץ ומבית, 81% מתושבי השומרון מרוצים מהמגורים ביישוב בו הם חיים.

הנתונים מופיעים בסקר "מאגר מוחות" בראשות פרופ' יצחק כץ שנערך בחודש שעבר בקרב מדגם מקיף של 1,077 משיבים, מתוך 7,388 בתי אב, בא לבדוק בדומה לשנים קודמות את שביעות הרצון של תושבי המועצה האזורית שומרון.

הסקר נערך במתכונת זהה לסקרי העומק הקודמים, שנערכו בשנים האחרונות על ידי המועצה האזורית.

אחד התחומים שהוזכר בסקר הינו אמנת השירות של המועצה שהושקה לפני כשנה במטרה להטמיע את גישת - "האזרח במרכז". בשנה האחרונה שמה המועצה האזורית שומרון את נושא השירות לתושב בראש סדר העדיפויות בתהליך אותו מוביל מ"מ ראש מועצה יוסי דגן תחת הכותרת "התושב כלקוח". במסגרת זו הובילה המועצה התמקצעות בתחום השירות, הושקה אפליקציה חדשה, שודרג המוקד המוניציפלי ואף הושקה אמנת שירות.  

מהסקר עולה כי רוב התושבים ( 78% ) מתושבי המועצה הביעו את שביעות רצונם מאמנת השירות לתושב.

מעבר לשביעות רצון ממקום מגוריהם, רוב מוחלט מתושבי השומרון (86%) מרגישים בטוחים או בטוחים מאד ביישוב בו חיים. בנוגע למדיניות המועצה - "דלת פתוחה לתושב", רוב מוחלט מהמשיבים (84%) סבורים כי המועצה צריכה להמשיך במדיניות זו.

מועצת שומרון משקיעה מאמצים רבים בנושא ההסברה וסיורי עומק לפוליטיקאים ומובילי דעת קהל. בתחום זה, הרוב המוחלט מתושבי מועצת שומרון (93%) סבורים כי על המועצה האזורית להמשיך להשקיע מאמצים בביקורי פוליטיקאים, קובעי מדיניות ואנשי תקשורת בשומרון במטרה להשפיע עליהם ועל דעת הקהל וליצור סביבה תומכת בהתיישבות בשומרון.

94% מתושבי השומרון מרוצים מהפעילות של "אגף היישובים"- המלווה את הוועדים המקומיים ואת בעלי התפקידים כחלק מתהליך התמקצעות רחב של כלל היישובים.

רוב מוחלט מבעלי הדעה (95%) תומכים ב"מדיניות של חסד" הכוללת מתן סיוע וחבילות מזון לנזקקים אחת לחודש ובחגים, שהנהיגו המועצה וראש המועצה. הממצאים נשמרו יציבים וכמעט ללא שינוי בהשוואה לסקרים קודמים.

יוסי דגן אומר כי "המועצה האזורית שומרון עסוקה יום יום בכתיבת ההיסטוריה של בניית ופיתוח לב ארץ ישראל- השומרון. התושבים הם ה'לקוחות שלנו' וכך אנו רואים אותם בכל דבר ועניין. עלינו להמשיך בכל הכוח את התנופה שהוביל ראש המועצה גרשון מסיקה.

"המנהלים והעובדים בהחלט שמחים וגאים מתוצאות הסקר המראות שביעות רצון גבוהה במיוחד מהלקוחות שלנו- התושבים ולומדים כיצד להצליח יותר בכל התחומים. אנו עמלים על תהליך ההתמקצעות וליווי היישובים לאור הגידול העצום שאנו זוכים להיות חלק ממנו בשומרון. השומרון הפך לאבן שואבת לכל עם ישראל ולתושבים מכל המגזרים וזאת הרבה בזכות הנהגת היישובים ועובדי המועצה המסורים".