מתנגדת. פלוג.
מתנגדת. פלוג. דוברות הכנסת

שר האוצר משה כחלון ונגידת בנק ישראל ד"ר קרנית פלוג מינו ועדה להגברת התחרותיות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים בראשותו של הממונה על ההגבלים העסקיים לשעבר דרור שטרום.

הועדה מונתה לשם הגברת התחרות בשירותים הבנקאיים בשל צורתו של השוק המאופיין בריכוזיות גבוהה ובכוח שוק, במיוחד כלפי משקי הבית ועסקים קטנים ובינוניים וכי על רקע זה נדרשים צעדים להגברת התחרותיות ולהפחתת הריכוזיות בענף.

בין חברי הועדה שמינה השר כחלון נמצאים פרופ' אבי בן-בסט, מנכ"ל משרד האוצר לשעבר; הממונה על התקציבים באוצר, אמיר לוי; הממונה על ההגבלים העסקיים, פרופ' דיוויד גילה; המשנה לנגידת בנק ישראל, ד"ר נדין בודו-טרכטנברג; המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אבי ליכט; פרופ' נתן זוסמן, מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל ופרופ' אבי בן בסט, האוניברסיטה העברית- נציג ציבור.

שר האוצר ונגידת בנק ישראל מבקשים מהוועדה להמליץ בפניהם על הדרכים להכנסת שחקנים חדשים לתחרות באספקת שירותים פיננסיים נפוצים, לרבות באמצעות הפרדת הבעלות  על חברות כרטיסי האשראי מן הבנקים.

במסגרת 100 הימים תזמן הועדה גורמים רלבנטיים לצורך גיבוש ההמלצות ותשמע בין היתר גם גורמים רגולטורים רלוונטיים כמו גם את עמדות הציבור.

שר האוצר, משה כחלון, אמר כי "המטרה שלנו ושל הוועדה היא להביא לתחרות אמיתית באחד התחומים הריכוזיים ביותר בכלכלה הישראלית – מערכת הבנקאות. אנחנו מדברים על מערכת ריכוזית של 50 מיליארד ₪, שבה משקי הבית והעסקים הקטנים אינם זוכים לתחרות.

''מצב שבו 3 בנקים מחזיקים במעל ל-70% מהענף, הוא מצב לא הגיוני. אם למדנו משהו הוא שריכוזיות גבוהה מידי עולה לכל משק בית מאות ואלפי שקלים מיותרים מדי שנה. התחרות היה הידידה הטובה ביותר של הצרכן, התחרות היא טובה לחברות וטובה לאזרחים ולכן אנחנו שואפים לקדמה בכל תחום.

''כבר בזמן הקרוב בכוונתנו להציג רפורמות נוספות בתחום הביטוח והפנסיה. נבחן כל תחום שמצריך התערבות ונטפל בו בהתאם. הריכוזיות בענף החיסכון הפנסיוני בו חמש חברות גדולות שולטות בשוק הוא נושא שיש לטפל בו".

נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג אמרה כי "בשנים האחרונות נקט הפיקוח על הבנקים בצעדים משמעותיים להגברת התחרות במערכת הבנקאית, ובנק ישראל שותף למאמצים להמשיך ולהביא לשיפור בתחום זה.

''על הוועדה יהיה להמליץ על צעדים נוספים אשר יביאו להגברת התחרות והעמקת ההוגנות במערכת הפיננסית, תוך הבטחת רגולציה הולמת, שמירה על כספי המפקידים והחוסכים, ועל יציבות המערכת הפיננסית".