מכלאת בקר פונתה משטח אש של צה"ל

מדובר במקרה שלישי החודש של איתור מכלאות בקר בלתי חוקיות המוקמות בתוך שטחי אש של צה"ל ברמת הגולן.

ידידיה בן אור , כ"ב בסיון תשע"ה

פינוי המכלאה
פינוי המכלאה
צילום: רשות מקרקעי ישראל

מכלאת בקר בלתי חוקית שהוקמה באזור מושב שעל ברמת הגולן בתוך שטח אש של צה"ל פונתה על ידי מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה.

מדובר במקרה שלישי החודש של איתור מכלאות בקר בלתי חוקיות המוקמות בתוך שטחי אש של צה"ל ברמת הגולן, בסמוך ליישוב שעל.

המידע על הקמת המכלאה על אדמות המדינה הגיע למפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה.

המפקחים פעלו במהירות כדי לפנות את המכלאה שנבנתה בשטח המסוכן, על מנת להימנע מהר ככל הניתן מהסכנה לחייו של עדר הבקר או לחיי אדם - הן של הפולש או עובדים מטעמו והן של חיילי צה"ל הפועלים במקום.

מפקחי הרשות והסיירת הירוקה מסרו לפולש התראה המסבירה שמדובר בפלישה בניגוד לחוק וכי עליו לפנות את הקרקע מיידית, במקביל הוגשה כנגדו תלונה במשטרת ישראל, בגין הסגת גבול, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל, והפולש אף זומן לחקירה במשטרה.

לאור ההתראות והחקירה המשטרתית, הפולש פינה את הבקר אך לא פינה את המכלאה והקרקע בזמן שהוקצב לו ולכן השבוע הגיע לשטח צוות של מפקחי הרשות והסיירת הירוקה, ופינה במהירות את הפלישה מתוקף חוק המקרקעין.

הגדר פורקה ונלקחה מהמקום לאתר פינוי פסולת מורשה, והמפקחים הציבו שילוט במקום המתריע מפני הסכנה וכן מפני פלישות חוזרות. הקרקע הושבה למדינה ולשימוש כשטח אש צה"לי.

כעת יחל ברשות, בסיוע פרקליטות המדינה, הליך היערכות פנימי במטרה לגבש נגד מסיג הגבול תביעה כספית להחזר העלויות שנגרמו למדינה בעקבות פלישתו, לרבות דמי השימוש בקרקע, עלויות כוח האדם ועלויות הציוד ההנדסי ששימש לפינוי הפלישה.

ערן לבנה, מנהל מרחב חיפה - צפון בחטיבה לשמירת קרקע ברשות מקרקעי ישראל, אמר כי "מדובר במקרה שלישי שאנחנו מאתרים בחודש האחרון במסגרתו רועי בקר פולשים לשטחי אש צה"ליים ומסרבים לציית להוראות המפקחים להתפנות. כעת הם יהיו חשופים לתביעה פלילית מצד המשטרה ולתביעות משפטיות ולהוצאות בגין פלישתם הלא חוקית ופינויה על ידי רשויות האכיפה, הוצאות שיכולות להצטבר לסכום כסף נכבד שיהיה עליהם להחזיר למדינה. מפתיע כל פעם מחדש לראות פולש שמעדיף לפלוש אל אדמות מדינה ולבצע עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל במקום המסכן את חייו, את חיי החיילים ואת עדרו מאשר לקבל קרקע ברמת הגולן בדרך חוקית ומסודרת במקום בו הוא אינו חשוף לסכנה".