על חסידים, צדיקים וסיפורים - ביקורת ספר

יותר מ-200 סיפורי צדיקים שאסף בנימין שבילי מקימים לתחייה את העולם היהודי במזרח אירופה ואת הפער בין החסידים לרבם.

יוסף ארנפלד , כ"ג בסיון תשע"ה

על חסידים, צדיקים וסיפורים - ביקורת ספר-ערוץ 7
ביום שנולד הבעש"ט נשרף הגיהנום
בנימין שבילי, הוצאת 62

'ביום שנולד הבעש"ט נשרף הגיהנום',

בנימין שבילי,

הוצאת '62',

302 עמ'

קולמוסים רבים נשברו סביב החידוש שהביאה תנועת החסידות לעולם היהודי, אשר לצד ספרי החסידות של תורות האדמו"רים נתנה מקום של כבוד גם לסיפורי הצדיקים, שעל אף שאינם תמיד מובנים בדרך הפשט זוכים לחשיבות רבה.

"ביום שנולד הבעש"ט נשרף הגיהנום ונועצו ביניהם האדריכלים של מעלה מה לעשות, והוחלט שגן עדן כבר נתיישן ויבנו חדש ואת הישן יעבירו לגיהנום" – הסיפור הקצרצר הנושא את שם הספר החדש שקיבץ וערך בנימין שבילי, מתמצת את מהות הספר: על פי תורת החסידות הרע לא חלף מן העולם, אך משהו בעולם בכל זאת התרכך והשתנה. במובן מסוים הבעש"ט ותלמידיו הפכו את גן העדן והגיהינום ממושגים מופשטים למצבים בנפש.

שבילי בחר להציג את הסיפור החסידי כקרנבל של רוח חדשה ואופטימיות שריעננה את חיי היהודי הפשוט שישב בביתו, בבית המרזח או בבית המדרש שבמזרח אירופה. הספר החדש מלקט ומאגד 219 סיפורים חסידיים קצרים, אשר מבליטים את השינוי הגדול וההמתקה בעולם היהודי שהוביל הבעש"ט יחד עם תלמידיו וממשיכי דרכו. שבילי חילק את הסיפורים למגוון נושאים לכל רוחב החיים, כמו כיסופים, ל"ו צדיקים, עוני ופרנסה, ארץ ישראל, בית מדרש, הצדיק, זוגיות, משיח, אליהו הנביא, גלגול נשמות, סבל הגלות ועוד.

כדרכם של סיפורי צדיקים, פעמים רבות בא לידי ביטוי הפער בין מדרגתו והשגתו של היהודי הפשוט ובין עבודת ה' של הצדיק. כמו בסיפור הבא: "פעם אחת תלה רבי אורי מסטרליסק אחרי בדיקת חמץ כף עץ עם חמץ על הקיר. כשבא בבוקר לקחתה לשריפה, ראה שנעלמו הכף עם החמץ ובכה שתי שעות רצופות עד שבא עכבר והניח הכף עם החמץ וברח". סיפור אחר הוא על ההסכם שעשה רבי ישראל מרוז'ין עם גופו: "כשהמחותן שלו שאל אותו מפני מה אינו טועם דבר, השיב לו שכשנודע לו שנשמתו מוכרחה לרדת לעולם הזה, התנה תנאי מפורש עם הגוף שאינו יכול להתקשר עמו, אלא אם כן יסכים להסתפק במועט שבמועט והגוף הסכים".

סיפור מרתק נוסף הוא על השבת באמצע השבוע של רבי אלימלך ואחיו רבי זושא. האחים התלבטו האם קדושת השבת מגיעה בפני עצמה או שהיא מגיעה בגלל האווירה שהם מייצרים, והחליטו לערוך ניסוי לנהוג מנהגי השבת באחד מימי החולין; וגם על רבי מנחם מנדל מוויטבסק שישב בחדרו ונכנסו אליו כמה אנשים לבשר שנשמע שופרו של משיח, קם הרבי מכיסאו הוציא ראשו מהחלון והשיב בשלילה. לשאלת הסובבים למה היה צריך לגשת אל החלון כדי לברר העניין, השיב כי בביתו תמיד מרגישים ריח של משיח, והיה צריך לבדוק את העניין מבחוץ...