לא בצדקתך כי אם בזכות השבועה

ראינו פעמים רבות שתושבי יו"ש ועזה נאבקו על בתיהם וזה לא עזר. אולי הקב"ה אומר שאנחנו לא ראויים לשבת בארץ ישראל? האם עלינו להלחם?

הרבנית צביה אליהו , כ"ד בסיון תשע"ה

לא בצדקתך כי אם בזכות השבועה-ערוץ 7
היין הכי טוב בעולם צומח באדמת יהודה
צילום: פנימה

מאז הקמת מדינת ישראל זכינו וראינו ב"ה אתחלתא דגאולה - הקמת יישובים רבים ושיבה אל אדמותינו.

אולם בשנים האחרונות ממשלת ישראל מגרשת יהודים מבתיהם, ומתכוונת להמשיך בכך לצערנו. למה זה קורה? מה כל זה אומר על תהליך הגאולה שלנו? האם היא חלילה נעצרת?

הרב זצ"ל תמיד לימד אותנו להסתכל על הטוב ולהודות עליו. ברוך ה', היישובים ביהודה ושומרון מתחזקים גם בכמות וגם באיכות. היום יש ביהודה ושומרון ובכלל מעבר לקו הירוק כ‑700 אלף יהודים, כן ירבו. 

על ארץ ישראל נאמר: "וזהב הארץ ההיא טוב". יש כאן זהב והוא מאיכות טובה ומעולה. ברוך ה', בכל יישוב ביהודה ושומרון יש ישיבה שלומדים בה תורה, יש נשים שמתכנסות ולומדות תורה, יש תלמודי תורה לילדים והלימוד תורה שלהם הוא בטהרה גדולה - זהו זהב מהסוג הטוב. 

הרב אליהו זצ"ל תמיד שמח לראות את פירותיה הטובים של ארץ ישראל. היין הכי טוב בעולם צומח כאן באדמת יהודה ושומרון. הוא ראה בזה עין טובה של "יאר ה' פניו אליך". ובזה צריך לשמוח ולהתחזק ולדעת ש"דבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם" וכל הבטחות הנביאים מתקיימות והולכות. 

ראינו פעמים רבות שתושבי יו"ש ועזה נאבקו על בתיהם, וזה לא עזר. אולי הקב"ה פשוט אומר לנו שאנחנו לא ראויים לשבת בארץ ישראל? האם עלינו להמשיך להילחם על הארץ, או לקבל על עצמנו שזהו רצון ה'? כיצד אם כן עלינו להילחם?
הארץ הובטחה לאברהם, ליצחק וליעקב למען בניהם - אנחנו. וברוך ה' הבטחת ה' מתקיימת לא בזכותנו, אלא בזכות השבועה שהוא נשבע לאבותינו. כמו שאומר הפסוק: "לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם, כי אם ברשעת הגויים ההם ובזכור ה' את השבועה שנשבע לאבותיך". כך בדורנו, הגאולה למען שמו באהבה. 

הרב זצ"ל היה מעודד מאוד את המתיישבים שיבנו ויתחזקו ולא יעזבו, והיה רואה בכל עזיבה של הארץ חולשה רוחנית וחלילה כפירה בהבטחת ה'. 

על מנת לשמור על ארץ ישראל בידינו אנחנו צריכים, ובפרט הנשים, לעשות עבודה רוחנית. אחדות, אחדות, אחדות. עין טובה, הארת פנים, מחשבות טובות זו על זו, ובעיקר תפילה בכוונה ובשמחה. בזכות אמונתן של נשים צדקניות ברגעים הכי קשים נגאלו ישראל ממצרים, וכך גם בדורנו. אל לנו להישבר ממצבים קשים, אלא להתחזק ולהתלכד. 

כמו שכתוב בתורה על הנשים במצרים וגם בדורנו: "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות". שיתקיים גם בנו בעגלא ובזמן קריב, אמן.  

פורסם לראשונה בפנימה

לרכישת מנוי לחצי כאן