הרב אביחי רונצקי עונה על שאלת השבוע

והפעם: כיצד יש להתייחס להצעתו של קצין חינוך ראשי לבטל את השתתפות הרב הצבאי בהשבעת טירונים?

נעמה בן חיים , כ"ד בסיון תשע"ה

הרב אביחי רונצקי
הרב אביחי רונצקי
יוני קמפינסקי

ביחס להצעת הקח"ר שרבנים צבאיים לא ישתתפו בטקס השבעת הטירונים אומר שני דברים, האחד מהותי והשני מסגרתי בלבד.

בטקס נשבעים החיילים אמונים לצה"ל על כלי הנשק ועל התנ"ך כביטוי לעוצמת הכוח והחירות שהם משולבים יחד. "הספרא והסייפא ירדו מכורכים מן השמיים", כמאמר חז"ל הידוע.

כפועל יוצא מכך, נקבע בנוהל הטקסים של צה"ל שהדוברים בהשבעת הטירונים יהיו מפקד הבא"ח (בסיס האימונים החטיבתי) ומפקד החטיבה. ובנוסף אליהם, כמי שאמור לייצג את התנ"ך וערכיו, יהיה רב הבא"ח שמלווה את החיילים הצעירים מרגע גיוסם ועד תום הכשרתם כלוחמים מן המניין.

הנימוק השני הוא מסגרתי. כלומר, בצבא ישנן פקודות ונהלים שנקבעו לפני עשרות רבות של שנים וקבעו מציאות שתואמת את רוח צה"ל והחברה הישראלית. דווקא בגלל המתח ששורר במדינת ישראל בענייני דת ומדינה, לא נכון לשנות את המציאות הקיימת אלא אם כן יש הכרח ניכר לעין, מה שלא קיים בסוגיה הנוכחית.

מעבר לכך, שאלת שילובם של הרבנים בטקסי ההשבעה היא קצה קרחון של המאבק שקיים בין חיל החינוך והרבנות על העיסוק בערכי רוח צה"ל ומורשת ישראל.

יש שרוצים שהרבנות תעסוק בשירותי דת בלבד למי שמבקשים זאת, כלומר לחיילים הדתיים. לשיטתם חיל החינוך יהיה אחראי על הנחלת הערכים לכלל חיילי צה"ל, דבר שמשמעותו היא תרבות פלורליסטית שמנותקת ממקורות היהדות האמיתיים.

להבנתי, אם אכן חלילה כך, יהיו לכך השפעות שליליות על חוסנו של צה"ל במשימתו העיקרית - הגנה על מדינת ישראל ותושביה. מפני שכדי לנצח במערכה צריך שהחיילים יהיו מאומנים היטב בכלי הנשק שברשותם, אך גם איתנים ברוח הלחימה שלהם. איתנות זו שואבת את כוחה ממקורות ישראל בקו הרצף שמן אבותינו ועד גיבורי צה"ל בתקופתנו.

על החינוך ממקורות היהדות חייבת להיות מופקדת הרבנות, שאנשיה הם אנשי המקצוע בשטח זה, ולא קצינות חיל החינוך.

תא"ל (מיל') הרב אביחי רונצקי

הרב הצבאי הראשי לשעבר, ראש הישיבה הגבוהה באיתמר