בת מצווה - אילה שפירא
באדיבות "המדרשה לידע המקדש" מיסודו של מכון המקדש