ביהמ"ש: התחמקות חברת הביטוח - לא חוקית

בית משפט השלום בת"א קבע כי אי דיווח על גידול שפיר שאינו מצריך טיפול אינו עילה לשלילת גמלת ביטוח בגין אובדן כושר עבודה.

ידידיה בן אור , כ"ח בסיון תשע"ה

ביהמ"ש: התחמקות חברת הביטוח - לא חוקית-ערוץ 7
עו"ד דוד פייל
צילום: שי שקולניק

בית משפט השלום בתל אביב קנס חברת ביטוח לאחר שזו ניסתה לחמוק מפיצוי עובדת כי הסתירה ממנה גידול שפיר. בית המשפט פסק שעל החברה לפצות את העובדת ב- 230 אלף שקלים.

האישה שנפגעה בתאונת דרכים הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי כנפגעת תאונת עבודה.

לאחר מכן ביקשה האישה לממש את ביטוח אובדן כושר העבודה אותו רכשה אך בחברה הודיעו לה שלא מגיעה לה כל גמלה, זאת מפני שלא עדכנה את החברה על גידול מסוג מנינגיומה שהתגלה אצלה כשנה לאחר רכישת הביטוח, וכשנה לפני התאונה.

לדברי נציגי החברה, אילו החברה הייתה מודעת להימצאות הגידול – היא הייתה מסרבת להמשיך ולבטח את האישה.

בעקבות הסירוב ערכה האישה משא ומתן עצמאי מול נציגי החברה, אשר הסכימו לשלם לה גמלה חודשית מופחתת בסך 1,360 שקלים. אולם, כעבור כשנתיים הודיעו נציגי החברה לאישה כי הגמלה שלה תופסק וזאת מאחר שנמצאה כשירה לחזור לעבודה.

האישה, שלא השלימה עם הפסקת הגמלה, פנתה לעו"ד דוד פייל, אשר הגיש בשמה תביעה לבית משפט השלום בתל אביב. בתביעה דרש עורך הדין מהחברה לחדש את תשלום הגמלה, להגדיל אותה, ולהשלים את ההפרשים בתשלומים - בדיעבד.

השופט מנחם קליין השתכנע כי הגידול ממנו סובלת האישה, הינו שפיר ואינו דורש טיפול רפואי ובוודאי שלא הוא שגרם לאובדן כושר העבודה, ולכן אינו מפר את חובת הגילוי של המבוטחת. השופט קבע כי בנסיבות אלה אי הדיווח על הגידול, לא יכול להוות תירוץ עבור חברת הביטוח לסגת מפיצוי המבוטחת.

בנוסף, קבע השופט קליין, כי התובעת אינה מסוגלת לעבוד, ועל כן הורה לחברת הביטוח לשלם לתובעת את תגמולי הביטוח, וכן את ההפרשים שלא שולמו לה בעבר בסך כולל של כ-200,000 ש"ח. בנוסף פסק השופט לחברה הוצאות משפט על סך 30,000 ש"ח.