עונשו של טביב קוצר ל-4 חודשי עבודות שירות

שופטי המחוזי הציעו למדינה ולסנגורו של טביב פשרה. טביב קיבל את ההצעה בעוד המדינה סירבה, אולם השופטים פסקו על פי הפשרה.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , כ"ח בסיון תשע"ה

טביב. בימים משמחים יותר
טביב. בימים משמחים יותר
צילום: פלאש 90

בעליה של קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים ירצה רק ארבעה חודשי עבודות שירות במקום 6 חודשים שנגזרו עליו בבית משפט השלום, כך קבע הרכב שופטי בית המשפט המחוזי בת"א בראשות הנשיאה דבורה ברלינר.

במהלך הדיון הציעו השופטים לשני הצדדים להגיע להסכמה לפיה טביב יחזור בו מהערעור על הרשעתו, ומנגד המדינה תסכים לקיצור העונש משישה לארבעה חודשי עבודות שירות.

טביב, באמצעות סנגורו עו"ד ציון אמיר הסכים להצעה, בעוד נציג הפרקליטות התנגד לה, אולם השופטים החליטו לפסוק על פי ההצעה.

השופטים ציינו מחד גיסא, כי "נראה לנו כי תוצאה זו משקללת נכונה את מכלול העובדות בתיק זה ואת הצורך להשמיע מסר ברור וצלול של גינוי האלימות על כל סוגיה מכל כיוון שהוא".

מאידך גיסא קבעו השופטים, כי "אנו נותנים משקל גם להתנהלותו של המתלונן בתיק זה. אין לשכוח כי המתלונן הוא שפתח את האירוע בכך שהשמיע כלפי המערער מילים וולגריות ופוגעניות. אין ספק כי התנהלותו הבלתי ראויה בלשון המעטה של המתלונן לא היתה צריכה להוליך להשתלשלות הדברים האלימה שלאחר מכן, עדיין לענין גזירת הדין בתוך המתחם נראה לנו כי יש מקום לתת לכך משקל".