עשור לחטיבה המנומרת

בעשרים שניות: כך מסכמת חטיבת כפיר עשור של פעילות מבצעית.

ערוץ 7 , ד' בתמוז תשע"ה