בן גוריון
בן גוריון צילום: עם עובד

על בן גוריון כבר קראנו ושמענו בלי סוף. לכאורה, אנחנו כבר יודעים עליו הכל - החל במשנתו הפוליטית ("בלי חרות ומק''י"), מעשיו החיוביים (הצריף בשדה בוקר) וגם אלו שלא (הסזון, אלטלנה).

אז האם באמת כיסינו את כל פעליו של בן גוריון?

מסתבר שעדיין נשאר מה לחדש על ראש ממשלתנו הראשון. פרופסור אניטה שפירא, כלת פרס ישראל, כבר חקרה נושאים רבים בתולדות היישוב, אבל אף פעם לא את בן גוריון - האיש. הכי קרוב היא הגיעה כשכתבה על ברל כצנלסון - אז היה בן גוריון שחקן משנה בולט.

בספר החדש של שפירא, היא נעזרת בביוגרפיות הידועות שנכתבו, אך היא לא מנסה לתעד את מפעליו. היא מנסה להתחקות אחר אישיותו, ללמוד מהו סוד מנהיגותו, שעד היום אנחנו משווים אליה, לטוב ולמוטב. הנוכחות שלו, אישיותו השנויה במחלוקת, עדיין קיימת עד היום.

שפירא בוחרת להציג את סוד מנהיגותו יחד עם מגרעותיו, והכל בהתבוננות בראי ההיסטוריה. לעיתים זהו מבט שמחמיא, כי בפרספקטיבה של 70 שנה הדברים נראים טוב יותר, ולעיתים נראים דווקא חסרונותיו באופן בולט.

לא פעם מסקרנת השאלה, כיצד אדם בסגנונו של בן גוריון היה מתמודד עם הנושאים הבוערים על סדר יומנו היום: אובמה, הגרעין האיראני וכו'. כפי ששפירא עצמה מסייגת: זהו פורטרט של אישיותו, לא צילום. על כל המשתמע.