פרופ' שוחטמן: להשמיע את קולנו

פרופ' אליאב שוחטמן מספר על החוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי שהחל את פעילותו לפני עשרים שנה ולא מתכוון לעשות הנחות לאף אחד.

אלירן אהרון , ט"ז בתמוז תשע"ה