הרב מיכה הלוי תוקף

על רקע החלטת הממשלה בעניין הגיור שעוררה פולמוס בציונות הדתית, טוען הרב מיכה הלוי כי "רוב הרבנים הציוניים אינם בקיאים בסוגיה".

חיים לב - ערוץ 7 , כ' בתמוז תשע"ה

הרב מיכה הלוי
הרב מיכה הלוי
שלומי שלמוני

בצל החלטת הממשלה בתחילת השבוע בעניין הגיור, החלטה שעוררה פולמוס בקרב רבנים בציונות הדתית, טוען רבה של פתח תקווה הרב מיכה הלוי כי "רוב הרבנים הציוניים אינם בקיאים בסוגיה", כלשונו. 

בראיון שהעניק היום (שלישי) לרדיו 'קול חי', טען הרב הלוי כי "המתנגדים למה שנעשה היום בחוק הגיור – טוענים לכל אורך הדרך שהיום יושבים ברבנות הראשית רבנים חרדיים שרוצים להחמיר בגיור ולהחמיר על עם ישראל וכו'. כל מה שאני רוצה להגיד זה שהדברים לא נכונים מיסודם".

לדבריו, התחולל מאבק כדי להוריד את חוק שטרן לגמרי. "היה פה מאבק של פריצה נוראית בענייני הגיור במדינת ישראל. כך צריך להגדיר את זה...".

"שום גיור לא נעשה לא לפי הקריאה הראשונה ולא לפי החלטת הממשלה. בגלל הוועדה שהוקמה מטעם הרבנות לבחינת הדברים, מערך הגיור עמד בקשר עם הוועדה באופן רצוף ולא נעשה שום גיור בעניין הזה".

בהתייחס לעובדה שרבנים רבים בציונות הדתית יישרו קו עם חוק שטרן, אמר הרב הלוי כי "לדעתי, רוב רובם של הרבנים הציוניים אינם בקיאים בסוגיה. לכן היה חשוב לי להבהיר את הדברים. חלקם ניזון מזה שיש פה ויכוח בין 'חומרא בגיור לבין קולא בגיור'. ואז הוא אומר 'אם זה ככה צריך להקל עד כמה שאפשר להקל על פי ההלכה'.

בהמשך התייחס הרב הלוי לגיורי קטנים. "מי שבקיא בסוגיה ונכנס עם הסוגיה לעומק, אני רוצה רגע להסביר היטב היטב בעניין של קולא וחומרא: בתוך הרבנים שהיו יכולים לגייר על פי החלטת הממשלה, ואני לא מדבר על סיכום עם הרפורמיים, יש רבנים שהתווכחו עם הרבנים הראשיים לישראל שאפשר לגייר קטינים שאימא שלהם נשארה גויה ולא באה להתגייר והם, כיוון שגיור קטנים על פי ההלכה מתגיירים על דעת בית הדין ואין להם דעת לקבל מצוות לכן יש קולא בגיור קטנים מתחת לגיל מצוות.

בואו ניזום לפנות ביוזמה לעשרות אלפים בני גויה שמתחנכים בחינוך הממלכתי במדינת ישראל, נזמין אותם לבית דין, נגייר אותם בבת אחת בעשרות אלפים ונמנע בעיה של התבוללות... זו קולא שלא התקבלה על רוב רובם של הפוסקים והרבנות לא מאפשרת את זה. לא יתכן שיקומו רבנים, עם כל מה שדעתם חשובה, ויכפו לעשות קולא הלכתית שרוב רובם של הרבנים וכמעט כולם לא קיבלו את זה, מסורת הרבנות לא לקבל את זה.

"אני אסביר גם למה: מכיוון שלא ייתכן, כל מה שמדובר בגיור קטינים בהלכה, מדובר שהוא בא בלי אמא ואבא. כמו למשל ילדים מאומצים מארצות הניכר שגדלים בבית של יהודי אבל כאשר אתה מביא אותם לאמא הגויה שלא רוצה להתגייר ולא באה להתגייר, אתה מאכיל אותו איסורים, שבת וכשרות ביודעין. לכן לגיור הזה אין תוקף וזו קולא שרצו לבצע אותה על מנת להרבות ביהדות ולמנוע התבוללות".