עתירה לבג"צ נגד "סעיף התקשורת"

ח"כ אראל מרגלית עתר הבוקר לבג"ץ נגד הממשלה. "סעיף התקשורת" בהסכמים הקואליציוניים הוא בלתי חוקי ויש לבטלו, טוען מרגלית.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , כ"א בתמוז תשע"ה

אראל מרגלית
אראל מרגלית
פלאש 90

ח"כ אראל מרגלית (המחנה הציוני) עתר היום (רביעי) לבג"ץ בדרישה לבטל את "סעיף התקשורת" בהסכמים הקואליציוניים שנחתמו בין הליכוד לבין המפלגות השותפות לקואליציה.

העתירה הוגשה נגד הממשלה, ראש הממשלה ויו"ר הליכוד, בנימין נתניהו, המכהן גם בתפקיד שר התקשורת; יו"ר "כולנו" השר משה כחלון; יו"ר "הבית היהודי" השר נפתלי בנט; יו"ר ש"ס השר אריה דרעי; ויו"ר "יהדות התורה", סגן השר יעקב ליצמן, וכן כנגד היועץ המשפטי לכנסת, עו"ד איל ינון, ונגד היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה וינשטיין.

לדברי מרגלית, "סעיף התקשורת" הופך את שר התקשורת ל"מלך" או "קיסר" ואת יתר השותפים הקואליציוניים ל"נתינים", מאחר שהם נותנים לו "צ'ק פתוח" להחליט בעצמו על מדיניות הממשלה בתחום התקשורת, והשותפים מתחייבים לתמוך בכל יוזמותיו ולהתנגד לכל יוזמה אחרת, על פי עמדתו הבלעדית של שר התקשורת. התעקשותו של ראש הממשלה נתניהו להחזיק בעצמו בתיק התקשורת מחזקת ומדגישה את אי-החוקיות של הסעיף, הנוגד את תקנת הציבור.

בעתירה נכתב כי "ייחודו וחריגותו של סעיף התקשורת בכך שהוא כובל את שיקול דעתם ואת אופן הצבעתם של חברי הממשלה ושל חברי הקואליציה, בכל נושא עתידי שיועלה לדיון בכנסת ו/או בממשלה בתחום התקשורת, יהא אשר יהא. ייזום מר נתניהו יוזמה בתחום התקשורת – מתחייבים כלל חברי הקואליציה לתמוך ביוזמה זו ללא הרהור נוסף; יתנגד מר נתניהו ליוזמה כלשהי שתועלה בתחום התקשורת – מתחייבים כלל חברי הקואליציה להתנגד ליוזמה זו ללא הרהור נוסף. הם אף מתחייבים שלא לשקול כלל את יתרונותיהן וחסרונותיהן של יוזמות כאמור; מלכתחילה ויתרו על זכותם להפעיל שיקול דעת כלשהו. מעבר לכל אלה, מתחייבים אותם חברים שלא להציע ולקדם מיוזמתם, יוזמות ועניינים הנחוצים לטעמם, להשקפתם ולהבנתם המקצועית והקשורים או נוגעים לשוק התקשורת. הס נפל על ההיכל אם כן. רק צעדיו ומחשבותיו של שר התקשורת ממלאים אותו: בחפצו כך, וברצותו – אחרת".

עוד נטען בעתירה כי "את 'סעיף התקשורת' בהסכמים הקואליציוניים הנוכחיים, ניתן לראות כמעין 'פיילוט' לממשלות הבאות. היה ויצליח ה'פיילוט', וחברי הקואליציה, שרים, סגני שרים וחברי כנסת מן השורה, יפעלו באופן אוטומטי בהתאם לגחמותיו של שר התקשורת בכל יוזמה בתחום התקשורת, יראו ממציאי המכונה והוגי המנגנון כי טוב וכך נראה איך יתרחב ה'פיילוט' בקדנציה הבאה לתחומים נוספים שעליהם אמונות הממשלה והכנסת. נוכח קיומו של סעיף התקשורת בהסכמים הקואליציוניים, ניתן למחוק בזאת פרקים שלמים מתקנון עבודת הממשלה. שוב אין מונחת על כתפיו של שר התקשורת המטלה המעיקה לנסות לשכנע את חבריו השרים בנחיצותן או בחוכמתן של יוזמותיו. ממילא תמיכתם בהצעותיו מובטחת, מכוח ההסכמים הקואליציוניים. חסל סדר "הצעת מחליטים", חסל סדר דיונים בממשלה, חסל סדר ניסיונות שכנוע. למעשה, אין עוד צורך בקיום ישיבות ממשלה בכלל".

עוד נכתב כי "'סעיף התקשורת' מכוון להעניק לנתניהו מעמד של 'מושל יחיד' בתקשורת, ודווקא בעת שנושאים אסטרטגיים רבים נמצאים בתהליכי דיון והכרעה: שינויים מבניים בערוץ 2; מעבר לטלוויזיה מסחרית בשיטת רישיונות, 'איחוד המועצות'  של המועצה לשידורי כבלים ולוויין ומועצת הרשות השנייה, פיצול מבנה הבעלות בערוץ המסחרי, שידורי חדשות מסחריים, עתיד תאגיד השידור הציבורי החדש והמשך תפקודה של רשות השידור (בפירוק) בתקופת הביניים".

בנוסף לעתירה למתן צו על-תנאי, מבקש ח"כ מרגלית מבג"ץ גם להוציא צו-ביניים שימנע משר התקשורת נתניהו מלקדם יוזמות בתחום התקשורת, בין במדיניות ובין בחקיקה, וזאת עד להכרעה בעתירה. בית המשפט מתבקש גם לקבוע דיון דחוף בעתירה.