הרב שרלו: להתמודד עם הבעיה

ביטול חוק הגיור – פגיעה במאמץ למניעת התבוללות או החזרת עטרה ליושנה?

נעמה בן חיים , כ"ב בתמוז תשע"ה

הרב שרלו: להתמודד עם הבעיה-ערוץ 7
הרב יובל שרלו
PR

מספר אלה שהם גויים מבחינה הלכתית על אף שהם חלק מהחברה היהודית הישראלית הולך ועולה.

זאת מכיוון שמספר המתגיירים במדינת ישראל הוא זעיר לעומת היקף הבעיה. הסיבה לכך אינה נעוצה דווקא במערך הגיור, אלא בכך שהזהות היהודית בחברה הופכת להיות פחות ופחות חשובה. היא נעוצה בעידן הפוסטמודרני, שבו שאלת הלאומיות נחשבת כהתייחסות בלתי ראויה לאדם, ועוד סיבות תרבותיות רבות.

בתי הדין לגיור עושים כמיטב יכולתם, אך למעשה אינם מתגברים על הבעיה. לו הדבר היה אפשרי - טוב היה לו כל הגיורים היו נעשים על ידי רשות גיור אחת. אולם מה שקורה בפועל הוא הפטרה כדאשתקד, ומבט כואב ומיוסר על נישואי התערובת שהולכים וגוברים, ומטמיעים גויים בתוכנו.

וניתן לעשות כל דבר כדי לצמצם את ממדי הבעיה. וכיוון שניתן - אזי חובה. חובה להפוך את אפשרות הגיור לנגישה יותר, וזאת על ידי הפיכתה לתהליך קהילתי מקומי, ולשוב למה שהיה נהוג בקהילות היהודיות לאורך דורות. צריך להפסיק להסתיר בפני הציבור את העובדה שעד להתחרדותה של הרבנות הראשית, גם בעשרות השנים הראשונות של המדינה, זה היה כך. והטענות כאילו זה מנוגד להלכה – שקריות.

חובה לגייר על פי ההלכה את הילדים, לאור פסיקותיהם של חלק מגדולי ישראל. צריך ללכת בדרכו של ר"מ פיינשטיין זצ"ל, בתנאים מסוימים, ועל ידי כך להתמודד עם בעיית הדור הבא. צריך להפסיק להסתיר מהציבור את העובדה שיש מחלוקת בעולמם של חכמים, ואימוץ השיטות המסוימות האלה לא נועד להקל בגיור אלא להחמיר בהתמודדות עם נישואי התערובת. חובה להתחשב בתהליך הגיור ב"זרע ישראל" כפסיקתו של הרב עוזיאל זצ"ל. חובה להגדיר מהי קבלת המצוות הנדרשת (אין רב בישראל שסובר שניתן לגייר ללא קבלת מצוות) לפי הפסיקות המקלות יותר. חובה לעודד את הקהילות המקומיות לקלוט את המתגיירים בתוכן, כי זהו המפתח האמיתי לחיים יהודיים מחייבים, ועוד ועוד. כל זה לא נעשה, ולא יכול להיעשות במצב דהיום, אלא רק בשינוי שרפורמת הגיור הייתה יכולה להביא בכנפיה.

הציונות הדתית, שהאחריות לכלל ישראל היא נשמת אפה, אינה ממלאת את חובתה ההלכתית, ובעקבות כך הנציגות הפוליטית שלה (בכל המפלגות) הפקירה את החברה הישראלית, ואנו רואים בפועל כיצד המציאות הולכת ומחמירה, ואנו נקרעים זה מזה, ומוצאים את עצמנו בבור עמוק משהיה. ביטול רפורמת הגיור מקפיא את המצב הנתון. ה' ירחם.   

הרב יובל שרלו

ראש ישיבת ההסדר 'אורות שאול'