יואב קיש
יואב קישצילום: דוברות הכנסת

ח"כ יואב קיש (הליכוד) הניח על שולחן הכנסת את הצעת "חוק ההסדרה" שנועדה להסדיר את מעמדם החוקי של ישובים ביהודה ושומרון וביניהם, מצפה כרמים, עפרה, עמונה ובית אל.

הצעת החוק שהוגשה בכנסת הקודמת ע"י השר יריב לוין, מבקשת לתקן עוול שנגרם לתושבי מספר יישובים ביהודה ושומרון אשר נשלחו להתגורר בהם ע"י המדינה בידיעה כי מעמדם של יישובים אלה יוסדר לאחר הכניסה אליהם.

הצעת החוק מבקשת לתקן את העוול שנגרם גם לבעלי המקרקעין עליהם הוקמו היישובים. כאשר תוכח בעלותם על אדמות אלה, יהיו זכאים הם לפיצוי כספי.

עוד מבקשת הצעת החוק לקבוע כי האדמות שיוכרו כקרקע בבעלות פרטית יופקעו ותמורתם יקבלו הבעלים המקוריים קרקע חילופית באדמת מדינה סמוכות. בתוך כך, הצעת החוק מבקשת להקצות אדמות המוגדרות "נכס נטוש" ליישובים הסמוכים להם ע"י הממונה על הרכוש הממשלתי.

במידה ואדמות אלו יתגלו בעתיד כרכוש פרטי, בעליהם יקבלו פיצוי זהה לפיצוי אותו קבלו בעלי המקרקעין הפרטיים.

"הפקעה לצורכי ציבור אינה דבר נדיר וסבירותה בהקשר זה מתחדדת לאור חשיבותם האסטרטגית של היישובים במיקומם הנוכחי", נאמר בהסבר להצעת החוק. ''נוצר מצב נדיר בו הן רשויות המדינה בשלטון המרכזי והמקומי והן התנועות המיישבות, היו שותפות פעילות בהקמתם ובביסוסם של יישובים שהוקמו מלכתחילה על מקרקעין פרטיים ללא הסכמת בעליהם''.

קידומה של הצעת החוק תסדיר את מעמדם של ישובים אלה ותאפשר את המשך התפתחותם. 

ח"כ יואב קיש אמר כי "המציאות הנוכחית בישובים אלה מחייבת הסדרה ברורה ואינה יכולה לבוא בדרך של התעמרות בתושבי היישובים והצגתם כעבריינים ופורעי חוק. הריסת בתים ביישוביי יהודה ושומרון קורעת את העם. בכוונת הצעת החוק לייצר פיצוי הולם לבעלי הקרקע מחד ולמנוע הריסת בתים מאידך".