בנק ישראל: המדד המשולב עלה ב-0.4%

המדד המשולב הושפע לטובה מהגידול שחל בחודש יוני ביבוא מוצרי הצריכה, ביבוא התשומות לייצור, ובשיעור המשרות הפנויות.

ידידיה בן אור , ה' באב תשע"ה

בנק ישראל: המדד המשולב עלה ב-0.4%-ערוץ 7
Bank of Israel
Flash 90

המדד המשולב למצב המשק בחודש יוני, אותו מפרסם בנק ישראל, עלה בשיעור של 0.4%, מעט גבוה מקצב גידולו בחודשים האחרונים.

המדד המשולב הושפע לטובה מהגידול שחל בחודש יוני ביבוא מוצרי הצריכה, ביבוא התשומות לייצור, ובשיעור המשרות הפנויות. העלייה בפדיון המסחר במאי תרמה גם היא לעליית המדד.

הירידה ביצוא הסחורות מיתנה את קצב עליית המדד, וכך גם הירידות במדד הייצור התעשייתי ובמדד הפדיון של השירותים במאי.

לא היו עדכונים של ממש בקצב עליית המדד בחודשים הקודמים.