פישר בבית המשפט. היום
פישר בבית המשפט. היום פלאש 90

שופט בג"ץ אורי שהם הורה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה וינשטיין, להשיב בתוך כשלושה שבועות לעתירתה של תנועת "אומ"ץ", הדורשת שהיועץ יימנע מלטפל ולקבל החלטות בפרשה שבמרכזה עו"ד רונאל פישר ועו"ד רות בלום-דוד.

ב''אומ"ץ'' דרשו מוינשטיין להימנע מעיסוק בעניינו של פישר עקב חשש לניגוד עניינים שבו הוא מצוי לכאורה, שכפי שפורסם בתקשורת בילה בנסיבות חברתיות על היאכטה של רונאל פישר לפני כעשר שנים.

בעתירה נטען כי היועץ המשפטי לממשלה, כמו כל בעל תפקיד בשירות הציבורי, עלול להיקלע לניגודי עניינים שונים, אף אם אלה אינם מופיעים בהסדר למניעת ניגוד עניינים שעליו חתם טרם החל בכהונתו.

"בכל עניין שאינו מופיע בהסדר ניגוד העניינים, ואולם שבעל התפקיד הציבורי מצוי ביחס אליו בחשש להימצאות במצב של ניגוד עניינים, מנוע בעל התפקיד מלטפל בו מכוח העקרונות הכלליים של המשפט המינהלי, ואין נפקא מינה אם אותו עניין הופיע במפורש בהסדר ניגוד העניינים אם לאו", נכתב בעתירה.

בשאלה האם בין וינשטיין לפישר נרקמו יחסי חברות, המציבים את היועץ המשפטי במצב של חשש למשוא פנים, טוענת תנועת "אומ"ץ" כי על היועץ המשפטי להחמיר עם עצמו אף יותר מזה הקבוע בכללי הפסלות השיפוטית.

"בין אם נבחר להגדיר את היחסים ששררו באותה תקופה בין וינשטיין לפישר כיחסים של 'חברים', או 'יחסים חבריים', או שמא 'היכרות על רקע נסיבות חברתיות' בלבד, הרי שבכל אחת מהאפשרויות הנ"ל, מצוי פוטנציאל של יחסים במישור האישי", נטען בעתירה.