משה יעלון
משה יעלון צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון

יו״ר סיעת ישראל ביתנו, ח״כ רוברט אילטוב, הגיב לשר הביטחון משה יעלון שטען כי איליטוב מסית נגד אוכלוסייה שלמה כשהוא מודיע כי לא ימנה שופט שלא שר "התקווה".

"בוגי יעלון, הידוע כמי שנוהג לפלוט מעת לעת דברי הבל, בדרך כלל בהתאם לקהל שומעיו, ולהתנצל מיד לאחר מכן, הוא האחרון שיכול להעיר משהו למישהו, ובמיוחד כשהדברים שאמרתי הם דברים צודקים המתייחסים לכך שמצופה משופט במדינת ישראל להזדהות עם ההמנון של המדינה שמכח סמכותה ועל-פי חוקיה הוא שופט.

כנראה שבוגי יעלון לא מבין מהי המשמעות של מדינה יהודית ודמוקרטית. מפתיע שלמרות דבריו על הצורך בשיוויון זכויות מלא יעלון לא התייצב יחד עם 'ישראל ביתנו' בדרישה לגיוס שווה לכל האוכלוסיות, לרבות ערביי ישראל, לצה״ל או לשירות אלטרנטיבי למען המדינה.

עמדתו של יעלון חושפת שוב כי הוא איננו חלק מהמחנה הלאומי אלא אולי חלק מהמחנה הפוסט-ציוני. ההמנון הלאומי הוא אחד מסמלי המדינה ולפי עמדתו אולי יסכים בוגי גם לעקור את סמל המנורה או להזיז את הדגלים שנמצאים מאחורי השופטים שיחפצו בכך בבית המשפט, משום שאלו סמלים ישראליים ויהודיים".