גידול משמעותי בהיקף העסקת חרדים

101 אלף עובדים חרדים במגזר העסקי בשנת 2014 לעומת 48.5 אלף איש בלבד ב-2008.

עדו בן פורת , י' באב תשע"ה

בנט ודרעי בטקס חילופי שרים
בנט ודרעי בטקס חילופי שרים
צילום: חזקי עזרא

מחקר חדש של מינהל מחקר במשרד הכלכלה שבחן את היקפי העסקת חרדים במגזר העסקי ואת עמדותיהם של מעסיקים ביחס לאפשרויות העסקת עובדים ממגזר זה חושף נתונים מפתיעים בכל הנוגע להעסקת חרדים בישראל.

המחקר המיוחד הקיף מדגם מייצג של 505 עסקים במגזר העסקי והוא נועד לסייע בקידום חרדים בשוק העבודה ובפיתוח כלי סיוע למעסיקים המעוניינים לקלוט עובדים אלו.

מסקנות המחקר:

רמת הדתיות של מעסיקים חרדים וגודל העסקים בהם עובדים חרדים: מרבית העסקים (67%) המעסיקים עובדים חרדים הנם עסקים בבעלות חילונית. בדומה לכך, קרוב לשני שליש (62%) מהעובדים החרדים במגזר העסקי הועסקו על-ידי מעסיקים חילונים. בנוסף, חל גידול ניכר במספר העובדים החרדים בעסקים בינוניים-גדולים (50+ עובדים), מ-14 אלף עובדים בשנת 2008 ל-44 אלף עובדים בשנת 2014.

מניעים להעסקת חרדים: מרבית מעסיקי החרדים (96%) טענו כי הסיבה העיקרית להעסקת עובדים חרדים קשורה לצורך בעובדים, ללא קשר להשתייכות המגזרית או החברתית שלהם. כרבע מכלל מעסיקי החרדים (24%) טענו כי הסיבה לקליטת עובדים חרדים בעסק הייתה בשל העובדה שהנם עובדים טובים ומסורים. 13% הצהירו כי הסיבה להעסקת עובדים חרדים קשורה להתנסות מוצלחת בעבר בהעסקת עובדים ממגזר זה.

התאמות מיוחדות לעובדים חרדים: מיעוט קטן מבין מעסיקי החרדים ערכו התאמות ייחודיות עבור עובדים אלו. 10% בלבד מכלל העסקים בהם עובדים חרדים דאגו להפרדה בין נשים לגברים במרחב העבודה. עם זאת, 18% מכלל העסקים בהם עבדו חרדים הקצו זמן לתפילה ו-13% הקצו לשם כך מקום מיוחד.

במינהל מחקר במשרד מדגישים כי הסקר כולל ממצאים הבוחנים גם את עמדות מעסיקים שלא העסיקו עובדים חרדים ביחס לאפשרויות העסקת עובדים ממגזר זה.

מעסיקים אלו נשאלו מהן להערכתם הסיבות המרכזיות לכך שבעסק שלהם לא מועסקים עובדים מהמגזר החרדי. הממצאים מצביעים על מכלול הסיבות שהמעסיקים העריכו כחסמים מרכזיים לקליטת עובדים חרדים בעסק שלהם.

חסמים להעסקת עובדים חרדים בקרב מעסיקים שלא העסיקו חרדים (אחוז המעסיקים שיחסו חשיבות רבה לחסם)

מנהל מינהל מחקר, בני פפרמן, אמר כי "המחקר מלמד כי השינויים במגזר החרדי והמדיניות הממשלתית לעידוד תעסוקה במגזר החרדי באים לידי ביטוי בגידול במספר העסקים והעובדים החרדים במגזר העסקי, בעיקר בקרב עסקים בינוניים וגדולים בבעלות חילונית.

"עם זאת קיימים עדיין חסמים, דעות קדומות ומודעות ציבורית נמוכה לצרכים הייחודיים של האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה, זאת על-אף מידת שביעות הרצון הגבוהה מהעובדים החרדים בקרב מעסיקים חילונים שהעסיקו עובדים ממגזר זה", הוסיף פפרמן.  

המשנה למנכ"ל משרד הכלכלה הממונה על התעסוקה, מיכל צוק, הוסיפה כי “נושא תעסוקת החרדים עומד בליבת השעיה של משרד הכלכלה ושל הממונה על התעסוקה. אנו רואים חשיבות ממעלה ראשונה בהעלאת שיעורי התעסוקה בציבור החרדי ופועלים במגוון רב של כלים הן להסרת חסמים תעסוקתיים של הפרט והן לעידוד מעסיקים בתחום זה".

לדברי צוק, ''שילוב החרדים בעולם העבודה הינו חיוני הן לציבור החרדי עצמו והן למשק הישראלי, ואנו מקווים כי שביעות הרצון הגבוהה של המעסיקים מציבור זה יביאו מעסיקים נוספים לפתיחת דלתות ושילוב של ציבור נוסף בשוק העבודה''.