ניסן סלומינסקי
ניסן סלומינסקיפלאש 90

ח"כ ניסן סלומינסקי, יו"ר ועדת החוקה, הודיע בפתח ישיבת הועדה הבוקר (שלישי), כי המודל הנורווגי בחוק, קרי האפשרות של שרים וסגני שרים להתפטר ולאחר מכן לחזור לכהן בכנסת, ייקבע בהוראת שעה ויפקע בתום כהונת הכנסת העשרים.

סלומינסקי הסביר כי הוא נענה בכך לבקשתם של חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה, לחוקק את ההסדר כהסדר ניסיוני.

בכך למעשה מקבל סלומינסקי את ההסתייגות של ח"כ בני בגין, אשר הציע בישיבת הועדה אתמול לא לקבוע את ההוראה כהוראת קבע אלא לזמן קצוב.

אתמול אמר בגין בועדה כי יתמוך בחוק למרות התנגדותו לרעיון העומד בבסיסו. "אמרתי בחודשיים האחרונים מסיבות שונות אחד הכלים החשובים במשילות אצלנו הוא משמעת קואליציונית והפרת המשמעת הקואליציונית צריכה להיות רק במקרים נדירים, בעניינים שהם אפילו יותר עמוקים כאלו שחשובים יותר אפילו מן העניין הזה".

"בכל זאת אני חושב כחבר הקואליציה שדרושה זהירות, בכל זאת זה הניסוי הראשון, וחובת הזהירות תובעת מאיתנו לעצב את הנזק המזערי", הוסיף בגין.