המדינה לבג"ץ: לעכב את הרס בתי דריינוף

המדינה הודיעה לבג"ץ כי היא תומכת בבקשת החברה שבנתה את בתי דריינוף להוציא צו ביניים שימנע הרס הבתים לאור "שינוי נסיבות מהותי".

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י"ב באב תשע"ה

המדינה הגישה הערב (שלישי) את תגובתה לעתירת חברת מ.ד. יהונתן בניה ופיתוח בע"מ, אשר ביקשה להימנע מהרס שני המבנים במערב הישוב בית אל, אשר זכו לכינוי "בתי דריינוף".

נזכיר כי בעתירה טוענת החברה כי אישור התב"ע לקרקע עליה בנויים שני הבניינים מהווה שינוי נסיבות מהותי, ועל כן יש לשנות את תוצאת העתירות הקודמות שהוגשו בנושא ולבטל את צו ההריסה שהוציא בג"ץ למבנים.

בתשובתה מצטרפת המדינה לבקשתה של החברה להוציא צו ביניים שימנע את ההרס, וזאת מאחר שחל "שינוי מהותי" בעובדות שעליהן התבססו שני פסקי הדין הקודמים בעתירות שנגעו למבנים.

פרקליטות המדינה מציינת בתשובתה כי העובדה שהתכנית אושרה היא שינוי נסיבות מהותי כזה המצדיק סטייה מעקרון "מעשה בית דין", ושינוי הפסיקה בעתירה.

לטענת הפרקליטות, לולא צו הביניים שהוצא בעתירת "יש דין" ניתן היה להוציא כבר היתרי בניה לבתי דריינוף, ולכן אין כל טעם בהותרת צו ההריסה על כנו.

ארגון השמאל הקיצוני "יש דין", אשר עורכי הדין מטעמו ייצגו את הטוענים לבעלות בקרקע, ביקש מנגד מבג"ץ שלא להיעתר לבקשת העותרים.

יש לציין, כי ביום ראשון השבוע הוציא בג"ץ צו המונע הוצאת היתרי בנייה לשני הבניינים מכוח התב"ע שאושרה, לאחר שהטעונים לבעלות על הקרקע עתרו נגד אישור התב"ע. שופטת בית המשפט העליון, ענת ברון, הוציאה צו ארעי המונע את כניסת התב"ע שאושרה לתוקף, ועל כן בשלב זה עדיין לא ניתן להכשיר באופן סופי את הבניינים.

תשובת המדינה תואמת את הצהרתו של ראש הממשלה נתניהו הבוקר כי יפעל לשינוי פסיקת בג"ץ ולהשארת הבניינים במקומם. 

"עמדתנו בנושא הבתים בבית-אל היא ברורה - אנו מתנגדים להריסתם ופועלים משפטית למנוע צעד זה. אבקש שעמדת הממשלה לפיה, ההליך התכנוני במקום הסתיים ולכן אין מקום להרוס את הבתים, תובא גם בפני בג"ץ", אמר נתניהו. מלשכת ראש הממשלה נמסר עוד כי הבוקר שוחח ראש הממשלה נתניהו שוב בנושא עם היועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין.