משגר טילים
משגר טילים צילום: פלאש 90

השיח' יוסוף אל-קרדאוי, מחשובי ובכירי פוסקי האיסלאם בדור האחרון, קובע כי מאחר ויש לפלשתינים טילים המאיימים על ישראל אי עוד צורך בהיתר לביצוע פיגועי התאבדות, וממילא היתר זה בטל.

לשכתו של השיח' פרסמה באתר האינטרנט שלו הודעת הבהרה באשר לעמדתו לגבי סוגיית פיגועי התאבדות. מכון ממר"י המצטט ומתרגם את ההודעה מציין כי ההודעה נמסרה בתגובה לסרטון ישן המשודר לאחרונה בערוצי טלוויזיה מצריים, המתפרש כקריאה מצדו לבצע פעולות התאבדות במצרים.

במכון מדווחים כי ההודעה מטעם לשכת אל-קרדאוי ציטטה קטעים מספרו של השייח' "פקה אל-ג'יהאד" ["הלכות הג'יהאד"], ספר שנכתב בשנת 2009, ומקטעים אלה עולה פסיקתו ולפיה פיגועי התאבדות אסורים ע"פ ההלכה האסלאמית, אלא שניתן להם בשעתו היתר בפלשתין בלבד. זאת בשל הנסיבות המיוחדות שבפלשתין.

עם זאת, נכתב בהודעת השייח' כי כיום, כשיש בידיהם טילים המסוגלים לפגוע בעומק ישראל, פג תוקפו של היתר זה. "התרתי את הפעולות הללו לאחים בפלשתין בשל הנסיבות המיוחדות שלהם במה שנוגע להגנה על חייהם, ועל חיי קרוביהם, ילדיהם ונשותיהם. [נסיבות אלה] הן שאילצו אותם להיעזר בפעולות אלו שלא נמצא להן תחליף, ואיני מתיר את הפעולות הללו בשום מקום אחר זולת פלשתין בשל העדר כורח שמחייב או מתיר את האיסור [לעשות זאת]. לפיכך, עשיית היקש [בעניין זה] מפלשתין לארץ אחרת כמו אלג'יריה, מצרים, תימן, סעודיה, עיראק, פקיסטן ועוד, שבהן משתמשים מוסלמים בפעולות אלה נגד מוסלמים אחרים אינה במקומה, שכן זהו היקש עם מקרה חריג והוא חסר תוקף מבחינה הלכתית. הוא הדין גם לגבי אלה שפעלו נגד ארה"ב בעומק שטחה, למשל באירועי 11 ספטמבר 2001, אשר גם הם אינם כלולים בהיתר החריג הזה", מצטטים אנשי ממר"י.

על זאת מוסיף השייח' בהודעתו וקובע כי [כיום] "אללה ביטל את הצורך של האחים בפלשתין בפעולות הללו, לאחר שאפשר להם להשיג טילים הפוגעים בעומק שטחה של ישראל, אשר הגם שאינם מגיעים לרמת [איכותם] של הטילים הישראלים הרי הם מסבים להם נזק ומדאיגים אותם, ולכן אין עוד הצדקה לפעולות הקרבת הנפש כפי שהיה בעבר. לכל מצב יש את הדין שלו ואת האמירה הראויה לו, והפתוא משתנה עם השתנות הזמן, המקום והמצב".