הרבנים הראשיים: אלימות אסורה בתכלית האיסור

"בשם רבני ודייני ישראל כולם, אנו מגנים בזאת כל מעשי אלימות כלפי כל אדם שנברא בצלם, יהודים ושאינם".

חיים לב , י"ח באב תשע"ה

הרב יצחק יוסף
הרב יצחק יוסף
צילום: שלומי כהן

על רקע אירועי השבוע האחרון, פרסמו הרבנים הראשיים מודעה בשם כלל רבני ישראל המבהירה כי כל אלימות מכל סוג שהיא נגד כל אדם הינה אסורה בתכלית האיסור.

"תורת ישראל היא תורת חיים, דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום", נאמר בפתח המודעה, "כל המרים יד על חברו נקרא רשע ועל אחת כמה וכמה הפגוע בחברו בדברים או מזיקו בגופו וחלילה יותר מכך". 

בהמשך מבהירים הרבנים בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים את חומרת האיסור שבנקיטת אלימות מכל סוג שהוא.

"בשם רבני ודייני ישראל כולם, אנו מגנים בזאת כל מעשי אלימות כלפי כל אדם שנברא בצלם, יהודים ושאינם, חיילים ואזרחים. האלימות אינה דרך התורה והיא אסורה בתכלית האיסור", לשון ההבהרה עצמה.

את המכתב חתמו שני הרבנים הראשיים בשמם תוך "תפילה לאחדות העם".