"ככה לא נוהג בית משפט פרגמטי"

הרב ד"ר רצון ערוסי מסביר כי החלטת בג"ץ על בתי דריינוף, מוכיחה את הנחיתות של המשפט הכללי, "ההלכה היהודית רודפת צדק".

בני טוקר , כ' באב תשע"ה

"ככה לא נוהג בית משפט פרגמטי"-ערוץ 7
הרב רצון ערוסי
וידאו סיטי אשקלון

הרב ד"ר רצון ערוסי, רבה של קרית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית, מותח ביקורת על החלטת שופטי העליון להרוס את בתי דריינוף אך קורא במקביל להיות זהירים כשמדברים נגד השופטים.

בהתייחסות לאמירתו של ח"כ מוטי יוגב כי צריך לעלות עם כף של די 9 על בג"צ הוא אומר, "ח"כ יוגב הוא יהודי מאוד יקר ואציל נפש שתרומתו למדינה אינה מוטלת בספק. יש מצבים שבהם ניתן לומר, חכמים היזהרו בדבריכם, וכאן היה שימוש בביטוי שאם נקטע אותו מהמשך הדברים הוא נשמע חמור. לכן עלינו לדעת שלמרות חלוקי הדעות אסור לנו בשום אופן לערער על התשתית הדמוקרטית שבראשה עומד בית המשפט העליון, ולכן כפי שח"כ יוגב התכוון לא חס וחלילה להרוס במכשיר, אלא באמצעות חקיקה שתגביל את בית המשפט. כי באמת מאז האקטיביזם השיפוטי יש ערעור בין הרשויות, מיהו השולט. אבל צריכים להיזהר בתקשורת שהיא המונית ועממית ולא תמיד מבינים נכון את ההתבטאויות".

הרב ערוסי סבור שבפסק הדין לגבי בית אל הוכחה שוב הנחיתות של המשפט הכללי לעומת המשפט הדתי, "נתנו כאן צו הריסה לבניינים שהיו על קרקע לא מוסדרת ואני לא נכנס כאן לשאלה האם פועלים באותו אופן כשמדובר בבניה במגזר הלא יהודי. אבל משעה שהרשות המבצעת הכשירה את העניין, לכאורה לא היה מקום לדבר על סופיות הדיון. סופיות הדיון היא עניין חשוב במשפט, אבל אפילו במשפט הפרטי וכל שכן בציבורי יש יוצאים מן הכלל לסופיות הדיון.

בהלכה היהודית אם ניתן פסק דין בדיני ממונות ומצאו ראיות או טענות שגורמות לכך שפסק הדין מוטעה, אז יש רשות לפתוח את הדיון מחדש, ההלכה היהודית רודפת צדק, צדק צדק תרדוף. וכשמדובר במשפט ציבורי על אחת כמה וכמה שצריכים להיות רגישים לתוצאות, כי כל תוצאה עלולה להיות הרת אסון מה גם שיש חשש לפילוג וקרע בעם. אז אם כעת הוכשרה הבנייה, איזה מקום יש לדבר על סופיות הדיון, אין כאן שום זילות של בית המשפט.

וכאן המקום להעיר כי ללא קשר עם השקפת העולם של השופטים נראה לי מתוך הכרות של המשפט הכללי והדתי שאני מאבחן שהמשפט הדתי יותר פרגמטי, יותר גמיש ומשלב בין רצוי למצוי והמשפט הכללי הרבה פעמים נאחז בעקרונות יסוד ולא תמיד פרגמטי. העקרונות הם חשובים, אבל השלום והאמת אהבו. האם במקרה הזה היה נכון לקבוע שסופיות הדיון עדיפה ולכן להרוס, זו גישה עקרונית דוגמטית ואסור שזה יהיה".

לדבריו אין ספק שהשופטים מביאים איתם מטען אידיאולוגי ולכן יש צורך מיידי באיזון הרכב השופטים, "כשמדובר בשאלות של מדינת ישראל וארץ ישראל אין ספק שזו לא רק שאלה חוקית, משפטית או בינלאומית, יש כאן אידיאולוגיה וציונות וכל שופט והבסיס שלו שמבוסס על השקפת עולם. דו"ח אדמונד לוי שונה בתכלית מתפיסת העולם של שופטים עם בסיס אידאולוגי שונה וגם הראייה המשפטית שונה, ולכן צריכים לתת את הדעת על איזון בית המשפט העליון שאחרת תמיד יהיו נקודות חיכוך שיגרמו לשסע בעם".

הרב ערוסי מותח ביקורת על דבריו של הנשיא לשעבר של בית המשפט העליון אהרון ברק, "הוא אמר הבוקר בראיון ברשת ב' שמה שקובע זה המשפט ולא הרשות המחוקקת, אבל מי קובע את המשפט החקיקה, וקרה לא פעם, שבית המחוקקים תיקן את החוק והבג"ץ אמר אחרת כי הוא רואה את עצמו כבית משפט לענייני חוקה. ברק אומר שהתרופה היא חוקה לישראל, אז אני שואל את ברק, אם עדיין אין חוקה, אז איך זה שיש בית משפט לענייני חוקה, זו סתירה. לכן צריך באמת לקבוע מהן סמכויותיו של הבג"ץ ומהרגע שהבג"ץ נוטל לעצמו סמכות של בית משפט לעניני חוקה כשאין חוקה, ימשיכו לעיתים להיות כאן רעידות אדמה".