נמשכת העלייה בשכר הממוצע

השכר הממוצע במשק למשרת שכיר עמד בחודש מאי על 9,361 ש"ח. מנגד, חלה התמתנות בקצב עליית שיעור המשרות.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , כ"א באב תשע"ה

נמשכת העלייה בשכר הממוצע-ערוץ 7
כסף
פלאש90'

בחודש מאי 2015 עמד השכר הממוצע במשק למשרת שכיר על 9,361 ש"ח, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מספר משרות השכיר עמד במאי על 3.362 מיליון.

מכלל משרות השכיר במשק, 34.2% (1.152 מיליון) נמצאות בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר היה גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק.

65.8% (2.210 מיליון) נמצאות בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר היה נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק.

בחודשים מרס-מאי 2015 עלה מספר משרות השכיר ב- 0.2% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 1.6% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2014-פברואר 2015.

השכר הממוצע הנומינלי למשרת שכיר עלה בחודשים מרס-מאי 2015 ב-3.3% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.2% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2014-פברואר 2015.

השכר הריאלי עלה בחודשים מרס-מאי 2015 ב-2.6% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.9% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2014-פברואר 2015.